Download Print this page

Viktig Information - Siemens Gigaset repeater Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Viktig information

Användning
Säkerhetsföreskrifter
Förpackningens innehåll
Underhåll
Gigaset Repeater kan användas tillsammans med Gigaset
trådlösa telefoner fr.o.m. Gigaset 2000.
G
Använd bara den medföljande nätadaptern. Adaptertypen är
angiven på undersidan av laddaren.
G
Apparaten kan påverka medicinsk utrustning.
G
Håll tillräckligt stort avstånd till annan elektronisk utrustning
(t.ex. datorer), eftersom de kan störa driften.
G
Apparaten får inte användas på platser där det föreligger
explosionsfara.
G
Apparaten får inte användas där det är fuktigt, t.ex. i badrum
eller duschutrymmen.
G
Utsätt inte apparaten för fukt eller annan väta, stötar och
slag.
G
Se till att bruksanvisningen följer med Gigaset Repeater vid
ägarbyte.
G
Avfallshantera apparaten på ett miljövänligt sätt.
1 Gigaset Repeater
1 nätadapter för Gigaset Repeater
2 skruvar och pluggar
Denna bruksanvisning
Torka endast av apparaten med en antistatservett. Använd aldrig
en torr trasa(fara för statisk elektricitet) eller en fuktig duk.
Viktig information
107

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens Gigaset repeater

This manual is also suitable for:

20152016plus