Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Θέση σε λειτουργία
∆ώστε προσοχή στην τάση του δικτύου:
Η τάση της πηγής ρεύµατος πρέπει να
αντιστοιχεί πλήρως στην τάση που
αναγράφεται στην πινακίδα του
κατασκευαστή πάνω στο µηχάνηµα.
Μηχανήµατα µε αναγραµµένη τάση 230 V
λειτουργούν επίσης και στα 220 V.
Θέση σε λειτουργία και εκτ ς
λειτουργίας
Για να θέσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία
πατήστε πρώτα τον αποκλεισµ αθέλητης
ζεύξης 8, στη συνέχεια πατήστε και
κρατήστε πατηµένο το διακ πτη ON /OFF 9.
Για να θέσετε το µηχάνηµα εκτ ς
λειτουργίας αφήστε το διακ πτη ON /OFF 9
ελεύθερο.
Για λ γους ασφαλείας ο διακ πτης ON /OFF
του µηχανήµατος δεν µπορεί να µανδαλωθεί
και γι' αυτ πρέπει να κρατιέται συνεχώς
πατηµένος.
Ρύθµιση βάθους πλανίσµατος
Με το περιστρεφ µενο κουµπί 5 και τη
βοήθεια της κλίµακας 6 µπορείτε να
ρυθµίσετε βαθµιαία το βάθος πλανίσµατος
απ 0 – 3,0 mm (υποδιαίρεση της κλίµακας =
0,1 mm):
Περιστροφή µε φορά αντίθετη εκείνης των
δεικτών του ρολογιού
πλανίσµατος µειώνεται
Περιστροφή µε φορά ίδια µ' εκείνη των
δεικτών του ρολογιού
πλανίσµατος αυξάνει
Αναρρ φηση σκ νης/ροκανιδιών
(βλέπε εικ να
Πριν απ κάθε εργασία στο ίδιο το
µηχάνηµα βγάζετε το φις απ την πρίζα.
Οι σκ νες που δηµιουργούνται κατά την
εργασία µπορεί να είναι ανθυγιεινές,
εύφλεκτες ή εκρηκτικές. Γι' αυτ πρέπει να
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας.
Για παράδειγµα: Μερικές σκ νες
συγκαταλέγονται στις καρκινογ νες.
Χρησιµοποιείτε την κατάλληλη αναρρ φηση
σκ νης/γρεζιών/ροκανιδιών και φοράτε
προσωπίδα προστασίας απ σκ νη.
59 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
= το βάθος
= το βάθος
)
A
Καθαρίζετε τακτικά την έξοδο ροκανιδιών 3.
Για να καθαρίσετε µια τυχ ν βουλωµένη
έξοδο ροκανιδιών χρησιµοποιήστε ένα
κατάλληλο εργαλείο (π. χ. ένα κοµµάτι ξύλο,
πεπιεσµένο αέρα κτλ.). Μη βάζετε τα
δάχτυλά σας στην έξοδο ροκανιδιών 3.
Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
αναρρ φηση της σκ νης και των ροκανιδιών
τοποθετήστε καλά το σωλήνα
αναρρ φησης 20, ή αντίστοιχα το σάκο
σκ νης/ροκανιδιών µε προσαρµοστικ 21,
στην έξοδο ροκανιδιών 3.
Εξωτερική αναρρ φηση
Το σύστηµα σωλήνων µε διατοµή 35 mm 20
της Bosch (ειδικ εξάρτηµα) µπορεί να
συνδεθεί άµεσα και στις δυο πλευρές της
εξ δου ροκανιδιών 3. Σε περίπτωση που θα
χρησιµοποιήσετε άλλα συστήµατα σωλήνων
δεν αποκλείεται να απαιτηθεί ένα
προσαρµοστικ αναρρ φησης.
Ο απορροφητήρας σκ νης πρέπει να είναι
κατάλληλος για το υπ κατεργασία υλικ .
Χρησιµοποιείτε ειδικούς απορροφητήρες για
την αναρρ φηση ιδιαίτερα ανθυγιεινών,
καρκινογ νων, ξηρών ειδών σκ νης.
Ενσωµατωµένη αναρρ φηση
Για µικροεργασίες µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το σάκο σκ νης /
ροκανιδιών 21 (ειδικ εξάρτηµα).
Αδειάζετε τακτικά το σάκο σκ νης /
ροκανιδιών. Αφαιρέστε το σάκο σκ νης /
ροκανιδιών, ανοίξτε το φερµουάρ και
αδειάστε τον.
Επιλέξιµη έξοδος ροκανιδιών
(δεξιά/αριστερά)
Με το µοχλ µεταγωγής 7 µπορείτε να
µεταφέρετε την εξοδο ροκανιδιών 3 κατ'
επιλογή, είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή
πλευρά του µηχανήµατος.
Πατάτε το µοχλ µεταγωγής πάντοτε τέρµα
για να µανδαλώσει.
Η επιλεγµένη φορά εξ δου των ροκανιδιών
δείχνεται απ το σύµβολο βέλους.
Eλληνικά - 3

Advertisement

Table of Contents
loading