Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Για την ασφάλειά σας
Ακίνδυνη εργασία µε το
µηχάνηµα είναι µ νο δυνατή, αν
διαβάσετε πρώτα καλά λες τις
οδηγίες χρήσης και τις
υποδείξεις ασφάλειας και
εφαρµ ζετε πάντοτε αυστηρά
τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτές.
Συµπληρωµατικά πρέπει να τηρούνται και οι
γενικές υποδείξεις ασφαλείας που
περιέχονται στο συµπαραδιδ µενο
φυλλάδιο. Πριν χρησιµοποιήσετε το
µηχάνηµα για πρώτη φορά ζητήστε να σας
ενηµερώσουν στην πράξη.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά,
προστατευτικά γάντια και στερεά
υποδήµατα.
Φοράτε ωτασπίδες.
Οταν έχετε µακριά µαλλιά φοράτε
προστατευτικ µαλλιών. Εργάζεσθε πάντα
φορώντας εφαρµοστά ρούχα.
Μην αγγίξετε το καλώδιο δικτύου, σε
περίπτωση που κατά την εργασία υποστεί
βλάβη ή κοπεί τελείως, αλλά βγάλτε
αµέσως το φις απ την πρίζα. Μη
χρησιµοποιείτε ποτέ το µηχάνηµα µε
φθαρµένο καλώδιο.
Συσκευές και µηχανήµατα που
χρησιµοποιούνται στο ύπαιθρο πρέπει να
συνδέονται µε το δίκτυο µέσω εν ς
προστατευτικού διακ πτη διαρροής (FI) µε
µέγιστο ύψος ρεύµατος ενεργοποίησης
30 mA. Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα /τη
συσκευή στη βροχή.
Αποµακρύνετε το καλώδιο πάντοτε πίσω
απ το µηχάνηµα.
Οδηγείτε το µηχάνηµα στο υπ
κατεργασία τεµάχιο µ νο ταν αυτ
βρίσκεται σε λειτουργία.
Χρησιµοποιείτε µ νο κοφτερά µαχαίρια
πλανίσµατος.
ταν εργάζεσθε µε το µηχάνηµα κρατάτε
το πάντα καλά και φροντίζετε για την
ασφαλή στάση του σώµατ ς σας.
Μακριά τα χέρια σας απ τα
περιστρεφ µενα εξαρτήµατα /τµήµατα
Ασφαλίστε το υπ κατεργασία τεµάχιο.
Ένα υπ κατεργασία τεµάχιο που
στερεώνεται µε τη βοήθεια µιας διάταξης
σύσφιξης ή µιας µέγκενης είναι
στερεωµένο µε µεγαλύτερη ασφάλεια απ
ένα που συγρατιέται µε το χέρι.
58 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
Tο πέλµα της πλάνης 12 πρέπει κατά την
εργασία να ακουµπά τελείως επίπεδα.
Μην πλανίζετε πάνω σε µεταλλικά
αντικείµενα, καρφιά και βίδες.
Μη βάζετε τα δάχτυλά σας στην έξοδο
ροκανιδιών 3.
Πριν αποθέσετε το µηχάνηµα θέστε το
οπωσδήποτε εκτ ς λειτουργίας και
περιµένετε ώσπου να πάψει εντελώς να
κινείται.
Περιµένετε να σταµατήσει ο άξονας
µαχαιριών να κινείται πριν εναποθέσετε το
µηχάνηµα. Ένας ακάλυπτος άξονας
µαχαιριών µπορεί να σκαλώσει στην
επιφάνεια και να οδηγήσει στην απώλεια
του ελέγχου και σε σοβαρούς
τραυµατισµούς.
Σε περίπτωση χρήσης σε σταθερή (µ νιµη)
βάση σα διάταξη
ξεχονδρίσµατος-ξεφαρδίσµατος µε τα
κατάλληλα ειδικά εξαρτήµατα:
- πριν τη συναρµολ γηση βγάλτε το φις
απ την πρίζα.
- χρησιµοποιείτε πάντοτε τον αυλακωτ
προφυλακτήρα µαχαιριών.
- η επεξεργασία µικρών υπ κατεργασία
τεµαχίων πρέπει να διεξάγεται µε τη
βοήθεια µιας κατάλληλης διάταξης
προσαγωγής (π. χ. µιας ξύλινης ράβδου).
- χρησιµοποιείτε τη διάταξη ζεύξης που
συµπεριλαµβάνεται στα ειδικά
εξαρτήµατα.
Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά τη χρήση
του µηχανήµατος.
Η Bosch εγγυάται την άψογη λειτουργία
του µηχανήµατος µ νο ταν για το
µηχάνηµα αυτ χρησιµοποιούνται τα
προβλεπ µενα γνήσια εξαρτήµατα.
Eλληνικά - 2

Advertisement

Table of Contents
loading