Download  Print this page

Aandrijfriem Vervangen; Onderhoud En Reiniging - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Schaafmessen monteren
(zie afbeelding
D
Door de geleidingsgroef van het schaafmes
wordt bij het vervangen of keren altijd een gelijke
hoogte-instelling gewaarborgd.
Reinig indien nodig de mesbevestiging (spanele-
ment) en het schaafmes.
Let er bij het monteren van het schaafmes op dat
het schaafmes correct in de opnamegeleiding
van het spanelement 24 zit en nauw aansluitend
op de zijkant van het achterste gedeelte van de
schaafzool 12 wordt afgesteld.
Draai vervolgens de bevestigingsschroeven 25
weer vast.
Controleer voordat u de machine weer in
gebruik neemt of de bevestigingsschroe-
ven 25 goed zijn vastgedraaid.
Draai de meskop 23 met de hand verder en
controleer dat het schaafmes niets raakt.

Aandrijfriem vervangen

(zie afbeeldingen
Trek altijd voor werkzaamheden aan de ma-
chine de stekker uit het stopcontact.
Draai de schroef 11 los en verwijder de riemaf-
scherming 10. Verwijder een versleten aandrijf-
riem 29.
Reinig voor het monteren van een nieuwe aan-
drijfriem beide riemwielen 30 en 31.
Plaats de nieuwe aandrijfriem eerst op het kleine
riemwiel 31 en druk deze vervolgens, met de
hand draaiend, op het grote riemwiel 30.
Breng de riemafscherming 10 aan en bevestig
deze met de schroef 11.

Onderhoud en reiniging

Trek altijd voor werkzaamheden aan de ma-
chine de stekker uit het stopcontact.
Houd de machine en de ventilatieopenin-
gen altijd schoon om goed en veilig te wer-
ken.
Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken,
dient de reparatie door een erkende reparatieser-
vice voor Bosch elektrisch gereedschap te wor-
den uitgevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het bestelnummer van
10 cijfers van de machine.
38 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
)
+
)
E
F
Milieubescherming
Terugwinnen van grondstoffen in plaats van
het weggooien van afval
Machine, toebehoren en verpakking moeten op
een voor het milieu verantwoorde manier worden
hergebruikt.
Deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van
chloorvrij gebleekt kringlooppapier.
De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per
soort te kunnen recyclen.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 50 144 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG,
98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Wijzigingen voorbehouden
Nederlands - 5
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Advertisement

Table of Contents
loading