Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Technische gegevens
Schaafmachine
Bestelnummer
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Spaandiepte
Sponningdiepte
Schaafbreedte, max.
Gewicht zonder
netsnoer, ca.
Veiligheidsklasse
Let op het bestelnummer van de machine. De handels-
benamingen van sommige machines kunnen afwijken.
Informatie over geluid en
trillingen
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 50 144.
Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de
machine bedraagt kenmerkend 84 dB (A).
Tijdens het werken kan het geluidsniveau
85 dB (A) overschrijden.
Draag oorbeschermers.
Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm
geringer zijn dan 2,5 m/s
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd voor het met vaste
steun schaven van houtmaterialen als balken en
planken. Het is ook geschikt voor het afschuinen
van randen en voor het schaven van sponningen.
Het gereedschap kan voor stationair gebruik wor-
den gemonteerd in het onderstel UG 37 of in de
vlak- en vandiktebank ADV 82.
Onderdelen van de machine
1 Bevestigingsschroef voor
sponningdiepteaanslag*
2 Sponningdiepteaanslag*
3 Spaanuitwerpopening
(naar keuze rechts/links)
4 Schaafmes- en sleuteldepot
5 Draaiknop voor spaandiepte-instelling
6 Spaandiepteschaalverdeling
7 Omzethendel voor spaanuitwerprichting
8 Inschakelblokkering
9 Aan/uit-schakelaar
34 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
PHO 30-82
0 603 271 ...
[W]
750
[W]
420
-1
[min
] 13 000
[mm]
0 – 3,0
[mm]
0 – 24,0
[mm]
82
[kg]
2,9
/ II
2
.
Nederlands - 1
10 Riemafscherming
11 Schroef voor riemafscherming
12 Schaafzool
13 V-groeven
14 Parallelgeleider*
15 Bevestigingsschroef voor parallel- en
verstekgeleider
16 Vaststelmoer voor instelling
sponningbreedte
17 Schaalverdeling voor sponningbreedte
18 Verstekgeleider*
19 Vaststelmoer voor verstekinstelling
20 Afzuigslang Ø – 35 mm*
21 Stof- en spanenzak*
22 Parkeerschoen
23 Meskop
24 Spanelement
25 Bevestigingsschroef voor schaafmes
26 HM/TC-schaafmes
27 Zijbescherming van de messenas
28 Inbussleutel
29 Aandrijfriem
30 Groot riemwiel
31 Klein riemwiel
* In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Voor uw veiligheid
Met de machine kan uitsluitend
veilig worden gewerkt, wanneer
u de gebruiksaanwijzing en de
veiligheidsvoorschriften
dig leest en u zich strikt aan de
gegeven
Houd u bovendien aan de algemene veilig-
heidsvoorschriften in de bijgevoegde bro-
chure. Laat u voor het eerste gebruik prak-
tisch instrueren.
Draag een veiligheidsbril, werkhandschoenen
en stevige schoenen.
Draag een gehoorbescherming.
Draag bij lang haar een haarbescherming.
Werk alleen met nauw sluitende kleding.
Raak de stroomkabel niet aan indien deze tij-
dens de werkzaamheden wordt beschadigd of
doorgesneden, maar trek onmiddellijk de stek-
ker uit het stopcontact. Gebruik de machine
nooit met een beschadigde kabel.
volle-
aanwijzingen
houdt.

Advertisement

Table of Contents
loading