Download  Print this page

Vedligeholdelse Og Rengøring - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Udskiftning af drivrem
(se billede
E
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Skruen 11 løsnes, og remafdækningen 10 tages
af. Fjern drivremmen 29, hvis den er slidt.
Rengør de to remhjul 30 og 31 før en ny drivrem
monteres.
Anbring først den nye drivrem på det lille driv-
hjul 31 og tryk den herefter fast på det store driv-
hjul 30, mens det drejes med hånden.
Anbring remafdækningen 10 og fastgør den med
skruen 11.
Vedligeholdelse og rengøring
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Maskine og ventilationshuller skal altid
holdes rene for at sikre et godt og sikkert
arbejde.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og
kontrol engang holde op med at fungere, skal re-
parationen udføres af et autoriseret serviceværk-
sted for Bosch elektroværktøj.
Det 10-cifrede bestill.nr. på maskinen skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele!
43 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
+
)
F
Miljøbeskyttelse
Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse
af affald
Maskine, tilbehør og emballage skal genbruges
på en miljøvenlig måde.
Denne vejledning er skrevet på klorfrit genbrugs-
papir.
Kunststofdele er markeret for at garantere en
rensorteret recycling.
Overensstemmelses-
erklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med følgende
standarder
EN 50 144 i henhold til bestemmelserne i direkti-
verne 89/336/EØF og 98/37/EF.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Ret til ændringer forbeholdes
Dansk - 5
eller
normative
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
dokumenter:

Advertisement

Table of Contents
loading