Download  Print this page

Tekniske Data; Beregnet Anvendelsesområde; For Deres Egen Sikkerheds Skyld - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Tekniske data

Høvl
Bestillingsnummer
Nominel optagen effekt
Afgiven effekt
Omdrejningstal,
ubelastet
Spåndybde
Falsdybde
Høvlebredde, maks.
Vægt uden netkabel, ca. [kg]
Isolationsklasse
Vær opmærksom på Deres maskines bestillingsnummer.
Handelsbetegnelserne for de enkelte maskiner kan vari-
ere.
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 50 144.
Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk
84 dB (A).
Støjniveauet kan overstige 85 dB (A), når værk-
tøjet er i brug.
Brug høreværn.
Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under
2
2,5 m/s
.
Beregnet anvendelsesområde
Maskinen er beregnet til – på fast underlag – at
høvle i træmaterialer som f.eks. bjælker og bræd-
der. Den kan også benyttes til at afskrå kanter og
til at false.
Til stationær brug kan maskinen monteres i un-
derstativet UG 37 eller i afretter- og tykkelses-
høvltilbehøret ADV 82.
Maskinelementer
1 Fastgørelsesskrue for falsdybdeanslag *
2 Falsdybdeanslag*
3 Spånudkaståbning
(højre/venstre efter ønske)
4 Høvlejern-/nøgledepot
5 Drejeknap til indstilling af spåndybde
6 Spåndybdeskala
7 Omstillingsarm til spånudkastretning
8 Kontaktspærre
9 Start-stop-kontakt
10 Remtildækning
11 Skrue til remtildækning
39 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
PHO 30-82
0 603 271 ...
[W]
750
[W]
420
[/min]
13 000
[mm]
0 – 3,0
[mm]
0 – 24,0
[mm]
82
2,9
/ II
Dansk - 1
12 Høvlsål
13 V-not
14 Parallelanslag*
15 Fastgørelsesskrue for parallel-/vinkelanslag
16 Fastspændingsmøtrik for indstilling af
falsbredde
17 Skala for falsbredde
18 Vinkelanslag*
19 Fastspændingsmøtrik for vinkelindstilling
20 Opsugningsslange Ø – 35 mm*
21 Støv-/spånepose*
22 Frastillingsbeskyttelse
23 Knivhoved
24 Spændeelement
25 Fastgørelsesskrue til høvljern
26 HM/TC-høvljern
27 Sidevendt beskyttelse for cutter
28 Unbraconøgle
29 Drivrem
30 Stort remhjul
31 Lille remhjul
* Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsvejled-
ningen, er ikke altid indeholdt i leveringen!
For Deres egen
sikkerheds skyld
Sikkert arbejde med maskinen
forudsætter, at brugsvejlednin-
gen og sikkerhedsforskrifterne
læses helt igennem og anvisnin-
gerne overholdes, før den tages i
brug. Desuden skal de generelle
sikkerhedsforskrifter i vedlagte hæfte over-
holdes. Få en sagkyndig person til at vise
Dem, hvordan maskinen fungerer, før den be-
nyttes første gang.
Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshand-
sker og fastsiddende fodtøj.
Brug høreværn.
Beskyt langt hår under et hårnet. Arbejd kun
med tætsiddende tøj.
Hvis strømkablet beskadiges eller skæres
over under arbejdet, må kablet ikke berøres.
Træk straks netstikket ud. Benyt aldrig maski-
nen, hvis kablet er beskadiget.
Maskiner, som benyttes ude i det fri, tilsluttes
via et HFI-relæ med max. 30 mA udløs-
ningstrøm. Brug ikke maskinen, når det reg-
ner.

Advertisement

Table of Contents
loading