Download  Print this page

Προστασία Περιβάλλοντος - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Συναρµολ γηση των µαχαιριών
πλάνης (βλέπε εικ να
Χάρη στην αυλάκωση οδήγησης του
µαχαιριού πλάνης κατά την αναστροφή ή την
αντικατάσταση εξασφαλίζεται πάντοτε η
σταθερή ρύθµιση του ύψους.
Αν χρειαστεί, καθαρίστε την υποδοχή του
µαχαιριού (στο στοιχείο σύσφιξης) ή και το
ίδιο το µαχαίρι.
ταν τοποθετείτε το µαχαίρι πλάνης
προσέχετε, ώστε το µαχαίρι πλάνης να
«καθίσει» άψογα στην υποδοχή οδήγησης
του στοιχείου σύσφιξης 24 και να
ευθυγραµµιστεί πρ σωπο µε την ακµή στην
πλευρά του πέλµατος της πλάνης 12.
Τέλος, σφίξτε πάλι τις βίδες σύσφιξης 25.
Πριν θέσετε το µηχάνηµα εκ νέου σε
λειτουργία ελέγξτε, αν έχουν σφιχτεί καλά
οι βίδες σύσφιξης 25.
Γυρίστε την κεφαλή µαχαιριού 23 τέρµα
µε το χέρι και βεβαιωθείτε, τι το µαχαίρι
της πλάνης δεν «ξύνει» πουθενά.
Αντικατάσταση του ιµάντα
µετάδοσης κίνησης
(βλέπε εικ νες
Πριν απ κάθε εργασία στο ίδιο το
µηχάνηµα βγάζετε το φις απ την πρίζα.
Λύστε τη βίδα 11 και αφαιρέστε την
καλύπτρα ιµάντα 10. Αφαιρέστε το φθαρµένο
ιµάντα µετάδοσης κίνησης 29.
Καθαρίστε και τις δυο τροχούς 30 και 31 του
ιµάντα πριν συναρµολογήσετε τον καινούριο
ιµάντα µετάδοσης κίνησης.
Τοποθετήστε τον ιµάντα µετάδοσης κίνησης
πρώτα επάνω στο µικρ τροχ ιµάντα 31 κι
ακολούθως πιέστε τον επάνω στο µεγάλο
τροχ ιµάντα 30 γυρίζοντάς τον µε το χέρι.
Τοποθετήστε την καλύπτρα ιµάντα 10 και
στερεώστε την µε τη βίδα 11.
62 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
)
D
+
)
E
F
Συντήρηση και καθαρισµ ς
Πριν απ κάθε εργασία στο ίδιο το
µηχάνηµα βγάζετε το φις απ την πρίζα.
∆ιατηρείτε το µηχάνηµα και τις σχισµές
αερισµού πάντα καθαρές.
Αν παρ λες τις επιµεληµένες µεθ δους
κατασκευής και ελέγχου σταµατήσει κάποτε
το µηχάνηµα, τ τε η επισκευή του πρέπει να
ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
ηλεκτρικών µηχανηµάτων της Bosch.
Οταν ζητάτε πληροφορίες και ταν
παραγγέλλετε ανταλλακτικά, παρακαλούµε
να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο
κωδικ αριθµ που υπάρχει στην πινακίδα
κατασκευαστή!
Προστασία περιβάλλοντος
Ανακύκλωση πρώτων υλών αντί απ συρση
απορριµάτων
Το µηχάνηµα, τα ειδικά εξαρτήµατα και η
συσκευασία θα πρέπει να αποσύρονται για
επανεπεξεργασία µε τρ πο φιλικ προς το
περιβάλλον.
Αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν τυπωθεί σε
ανακυκλωµένο χαρτί λευκασµένο χωρίς
χλώριο.
Για την ανακύκλωση κατά είδος τα πλαστικά
µέρη του µηχανήµατος φέρουν ένα σχετικ
χαρακτηρισµ .
∆ήλωση συµβατικ τητας
∆ηλούµε υπευθύνως τι το προϊ ν αυτ
εκπληρώνει τους εξής κανονισµούς ή
κατασκευαστικές συστάσεις: EN 50 144
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Οδηγιών
89/336/EΟΚ, 98/37/EΚ.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Τηρούµε το δικαίωµα αλλαγών
Eλληνικά - 6
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Advertisement

Table of Contents
loading