Download  Print this page

Tekniska Data; Ändamålsenlig Användning; Maskinens Komponenter - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Tekniska data

Hyvel
Artikelnummer
Upptagen
märkeffekt
Avgiven effekt
Tomgångsvarvtal
Spåndjup
Falsdjup
Hyvelbredd, max.
Vikt utan
nätsladd, ca.
Skyddsklass
Kontrollera din maskins artikelnummer. Handelsbeteck-
ningarna för enskilda maskiner kan variera.
Ljud-/vibrationsdata
Mätvärdena har tagits fram baserande på
EN 50 144.
A-värdet av maskinens ljudnivå är 84 dB (A).
Ljudnivån vid arbete kan överskrida 85 dB (A).
Använd hörselskydd!
Vibration i hand/arm är lägre än 2,5 m/s
Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för hyvling av trävirke som
t. ex. balkar och brädor på fast underlag. Den är
även lämplig för fasning av kanter och falsning.
Maskinen kan för stationär användning monteras
i stativet UG 37 eller i rikt- och planhyveltillsatsen
ADV 82.

Maskinens komponenter

1 Fästskruv för falsdjupanslag*
2 Falsdjupanslag*
3 Spånutkast (antingen höger/vänster)
4 Hyvelknivs-/nyckelmagasin
5 Vridknapp för spåndjupsinställning
6 Spåndjupsskala
7 Omkopplingsspak för
spånutkastningsriktning
8 Inkopplingsspärr
9 Strömställare Till/Från
10 Remskydd
11 Skruv för remskydd
12 Hyvelsula
13 V-spår
44 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
PHO 30-82
0 603 271 ...
[W]
750
[W]
420
[r/min]
13 000
[mm]
0 – 3,0
[mm]
0 – 24,0
[mm]
82
[kg]
2,9
/ II
2
14 Parallellanslag*
15 Fästskruv för parallell-/vinkelanslag
16 Låsmutter för inställning av falsbredd
17 Skala för falsbredd
18 Vinkelanslag*
19 Låsmutter för vinkelinställning
20 Sugslang Ø – 35 mm*
21 Damm-/spånpåse*
22 Stödklack
23 Knivhuvud
24 Spännlist
25 Fästskruv för hyvelkniv
26 HM/TC-hyvelkniv
27 Knivaxelns sidoskydd
28 Sexkantnyckel
29 Drivrem
30 Stort remhjul
31 Litet remhjul
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte alltid i leveransen!
.
säkerhetsanvisningarna i bifogat häfte följas.
Låt en fackman instruera dig i maskinens
användning.
Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och
kraftiga skor.
Använd hörselskydd.
Har du långt hår, använd hårnät. Använd
endast åtsittande kläder under arbetet.
Skadas eller kapas nätsladden under arbetet,
rör inte vid sladden utan dra genast ut stick-
proppen. Maskinen får absolut inte användas
med defekt sladd.
Elverktyg som används utomhus ska anslutas
via jordfelsbrytare (FI) med max 30 mA utlös-
ningsström. Elverktyget får inte användas vid
regn eller väta.
Dra alltid kabeln bakåt från maskinen.
Maskinen ska vara tillslagen när den förs mot
arbetsstycket.
Använd endast välskärpta knivar.
Håll alltid stadigt i maskinen under arbetet och
se till att du har gott fotfäste.
Svenska - 1
Säkerhetsåtgärder
För att riskfritt kunna använda
maskinen bör du noggrant läsa
igenom bruksanvisningen och
exakt följa de instruktioner som
lämnas i säkerhetsanvisning-
arna. Dessutom ska allmänna

Advertisement

Table of Contents
loading