Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Plaats daarvoor de schaafmachine met de
V-groef 13 op de rand van het werkstuk en geleid
de machine langs de rand.
Gebruikte moer Maat a (mm)
Geen
Klein
Middel
Groot
Gebruik van parallel- en
verstekgeleider (toebehoren)
Monteer de parallelgeleider 14 resp. de verstek-
geleider 18 met de bevestigingschroef 15 en de
sponningdiepteaanslag 2
schroef 1 op de machine.
Draai de vaststelmoer 16 los en stel met de
schaalverdeling 17
breedte in. Draai de vaststelmoer 16 weer vast.
Stel de gewenste sponningdiepte met de spon-
ningdiepteaanslag 2 in.
Voer de schaafbewerking een aantal keren uit tot
de gewenst sponningdiepte bereikt is. Geleid de
schaafmachine met zijwaartse aandrukkracht.
Afschuinen (alleen verstekgeleider 18)
37 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
0 – 4,2
1,9 – 6,2
4,7 – 8,9
5,9 – 10,2
met
bevestigings-
de
gewenste
sponning-
Stel bij het afschuinen van
sponningen en oppervlak-
ken met hoekinstelling 19
de vereiste schuinte in.
Schaafmessen wisselen
Trek altijd voor werkzaamheden aan de ma-
chine de stekker uit het stopcontact.
Voorzichtig bij het wisselen van de schaaf-
messen:
scherpe snijkanten van de schaafmessen!
Pak de schaafmessen niet aan de snijkan-
ten vast.
Gebruik
HM/TC-schaafmessen.
Het HM/TC-schaafmes heeft twee snijkanten en
kan worden gekeerd.
Wanneer beide snijkanten stomp zijn, moeten
de schaafmessen worden vervangen. Het
HM/TC-schaafmes mag niet worden geslepen.
Schaafmes- en sleuteldepot
In het schaafmes- en sleuteldepot 4 kunnen, zo-
als op de afbeelding weergegeven, een schaaf-
mes 26 en een inbussleutel 28 worden onderge-
bracht.
Wanneer u de inhoud van het depot wilt verwijde-
ren, trekt u het schaafmes- en sleuteldepot 4 vol-
ledig uit de schaafmachine.
Schaafmessen demonteren
(zie afbeelding
Wanneer u het schaafmes wilt keren of vervan-
gen, dient u de meskop 23 zo ver te draaien tot
deze parallel aan de schaafzool 12 staat.
Draai de twee bevestigingsschroeven 25 met
de inbussleutel 28 een of twee slagen los.
Maak indien nodig het spanelement 24 los
door een lichte slag met een geschikt gereed-
schap, bijvoorbeeld een houten spie.
Duw de zijbescherming van de messenas 27
omlaag en duw het schaafmes 26 met een
houten lat zijwaarts uit de meskop.
Nederlands - 4
verwondingsgevaar
alleen
een
originele
28
)
C
door
de
Bosch
26

Advertisement

Table of Contents
loading