Download  Print this page

Tekniset Tiedot; Asianmukainen Käyttö; Koneen Osat - Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Tekniset tiedot

Höylä
Tilausnumero
Ottoteho
Antoteho
Tyhjäkäyntikierrosluku
Lastuamissyvyys
Huultosyvyys
Höyläysleveys, maks.
Paino ilman
verkkojohtoa, n.
Suojausluokka
Ota huomioon koneesi tilausnumero. Yksittäisten
koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Melu-/tärinätieto
Mitta-arvot määritetty EN 50 144 mukaan.
Yleensä
työkalun
84 dB (A).
Työskenneltäessä
85 dB (A).
Käytä kuulosuojaimia!
Tyypillisesti käsivarren tärinä on alle 2,5 m/s
Asianmukainen käyttö
Kone on tarkoitettu puun, kuten esim. palkkien ja
lautojen höyläämiseen kiinteällä alustalla. Se so-
veltuu myös reunojen viistämiseen ja huultami-
seen.
Kone voidaan kiinteää käyttöä varten asentaa te-
lineeseen UG 37 tai oiko- ja tasohöyläyslisälait-
teeseen ADV 82.

Koneen osat

1 Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuvi *
2 Huultosyvyyden rajoitin*
3 Lastun poisto (valinnaisesti oikea /vasen)
4 Höylänterä-/avainlokero
5 Lastuamissyvyyden asetuksen kiertonuppi
6 Lastuamissyvyyden asteikko
7 Lastunpoistolaitteen valintavipu
8 Käynnistysvarmistin
9 Käynnistyskytkin
10 Hihnansuojus
11 Hihnansuojuksen ruuvi
12 Höylän pohja
52 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
PHO 30-82
0 603 271 ...
[W]
750
[W]
420
-1
[min
] 13 000
[mm]
0 – 3,0
[mm]
0 – 24,0
[mm]
82
[kg]
2,9
/ II
A-luokan
melutaso
melutaso
saattaa
13 V-urat
14 Suuntaisohjain*
15 Suuntais-/kulmaohjaimen kiinnitysruuvi
16 Huultoleveyden säädön lukitusmutteri
17 Huultoleveyden asteikko
18 Kulmaohjain*
19 Kulmaohjaimen kiinnitysmutteri
20 Imuletku Ø – 35 mm*
21 Pöly-/lastupussi*
22 Seisontatuki
23 Teräpää
24 Kiinnitysosa
25 Höylänterän kiinnitysruuvi
26 HM/TC-höylänterä
27 Teräakselin sivuttainen suojus
28 Kuusiokoloavain
29 Käyttöhihna
on
30 Suuri hihnapyörä
ylittää
31 Pieni hihnapyörä
* Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä
sisälly toimitukseen!
2
.
sen yleisiä turvaohjeita. Ennen ensimmäistä
käyttöä sinun tulisi saada käytännön opas-
tusta.
Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja tukevia
jalkineita.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa pitkät hiukset hiusverkolla. Työsken-
tele vain hyvin istuvissa vaatteissa.
Jos verkkojohto vahingoittuu tai katkeaa työn
aikana ei johtoa saa koskettaa, vaan pisto-
tulppa on välittömästi irrotettava pistorasiasta.
Älä koskaan käytä laitetta, jos verkkojohto on
viallinen.
Liitä laitteet, joita käytetään ulkona, vikavirta-
suojakytkimen (FI) kautta, jonka laukaisuvirta
on korkeintaan 30 mA. Älä käytä laitetta sa-
teessa tai kosteudessa.
Tarkista aina, että verkkojohto kulkee ko-
neesta poispäin.
Suomi - 1
Työturvallisuus
Vaaraton työskentely laitteella
on
mahdollinen
luettuasi huolellisesti käyttö- ja
turvaohjeet, sekä seuraamalla
ohjeita tarkasti. Lisäksi tulee
noudattaa oheen liitetyn vihko-
ainoastaan

Advertisement

Table of Contents
loading