Download  Print this page

Bosch PHO 30-80 Operating Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Käyttöhihnan vaihto
(katso kuvat
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Höllää ruuvia 11 ja irrota hihnan suojus 10.
Poista kulunut käyttöhihna 29.
Puhdista molemmat hihnapyörät 30 ja 31 ennen
uuden hihnan asennusta.
Aseta uusi käyttöhihna ensin pieneen hihnapyö-
rään 31 ja sitten kiertäen käsin suureen hihna-
pyörään 30.
Asenna hihnan suojus 10 ja kiinnitä ruuvilla 11.
Huolto ja puhdistus
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaina
voidaksesi työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu
erittäin huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta il-
menee jokin vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen
suorittaa tarvittavat korjaukset.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen
tilausnumero kaikissa kyselyissä ja varaosatila-
uksissa!
56 • 2 609 932 233 • TMS • 12.05.03
+
)
E
F
Ympäristönsuojelu
Raaka-aineen uusiokäyttö jätehuollon ase-
masta
Laite, tarvikkeet ja pakkaus tulisi hävittää ympä-
ristöystävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti
valkaistusta uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa
on merkinnät.
Yhdenmukaisuusvakuutus
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että
tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja stan-
dardoimisasiakirjojen
EN 50 144 seuraavien direktiivien määräysten
mukaisesti: 89/336/ETY, 98/37/EY.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Suomi - 5
vaatimusten
mukainen
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Advertisement

Table of Contents
loading