Download  Print this page

Advertisement

SRPSKI
94
- Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin
ili struju ili u blizinu istog niti u zagrejanu pećnicu.
- Nemojte da pregrejete aparat.
- Pre dodavanja vode obavezno postavite potpuno
sklopljenu bočicu sa poklopcem u grejač za dečje
bočice.
- Obavezno dodajte vodu pre uključivanja grejača
za dečje bočice.
- Vrela voda može da prouzrokuje ozbiljne opekotine.
Budite oprezni kada se u aparatu nalazi vrela voda.
- Izložene površine aparata mogu postati vrele
tokom upotrebe.
- Ne pomerajte aparat ako u njemu ima vrele vode.
- Uvek proverite temperaturu hrane pre hranjenja
deteta.
Opomena
- Ovaj aparat namenjen je za kućnu upotrebu i slične
namene: na farmama, u prenoćištima, u kuhinjama
za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i
drugim radnim okruženjima, kao i od strane gostiju
u hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja.
- Isključite aparat iz struje kada se ne koristi.
- Višak kabla odložite u postolje kako biste
obezbedili stabilnost grejača za dečje bočice.
- Ostavite aparat da se ohladi pre nego što ga očistite.
- Pratite uputstava za čišćenje kamenca kako biste
izbegli nepopravljivu štetu.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: