Download  Print this page

Advertisement

SRPSKI
96
Upotreba grejača za dečje bočice za zagrevanje mleka
1
Uključite kabl za napajanje u utičnicu (Sl. 3).
2
Postavite bočicu u sredinu grejača (Sl. 4).
Napomena: Da biste zagrejali mleko u posudi za odlaganje, pratite iste
korake kao i za zagrevanje mleka u bočici.
3
Napunite grejač za dečje bočice količinom vode za piće koja je
jednaka količini mleka koju želite da zagrejete (na primer, da biste
zagrejali 125 ml/4 unce mleka, potrebno vam je 125 ml/4 unce vode
za piće). Ako želite da zagrejete veliku količinu mleka (>180 ml/6 unci),
maksimalni nivo vode je približno 1 cm/0,4 inča ispod oboda grejača
za dečje bočice (što odgovara dodavanju 160 ml/4,5 unci vode za
piće). Precizan nivo vode garantuje odgovarajuće zagrevanje. (Sl. 5)
4
Izaberite željenu postavku (Sl. 6).
Napomena: Iskustvo je pokazalo da bebe vole da mleko bude odgovarajuće
temperature. Uzrok toga mogu da budu lični afiniteti ili spoljni faktori
(npr. ambijentalna temperatura). Sve tri postavke garantuju da će mleko biti
zagrejano na bezbednu temperaturu koja je ugodna za dete i doprinosi
očuvanju hranljivih sastojaka i vitamina u mleku.
5
Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
Indikator na dugmetu će se uključiti kako bi ukazao na to da je
grejač za dečje bočice uključen (Sl. 7).
Napomena: Grejač za dečje bočice počinje zagrevanje odmah nakon što
pritisnete dugme.
6
Indikator toka će početi polako da se popunjava belim svetlom
kako bi ukazao na tok procesa zagrevanja mleka (Sl. 8).
Napomena: Indikator toka pokazuje tok procesa zagrevanja mleka. Indikator
toka počinje da treperi kada se aparat uključi. Nakon završetka prve faze
zagrevanja, donji segment počinje stalno da svetli, a sledeći segment počinje
da treperi kako bi ukazao na to da je u toku druga faza zagrevanja. Ti koraci
se nastavljaju dok se ne završi treća faza zagrevanja. Zatim čitav indikator
toka stalno svetli.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: