Download  Print this page

Advertisement

SLOVENŠČINA
90
Nastavitev za odmrzovanje
Pri tej nastavitvi lahko odmrznete mleko ali otroško hrano. Sledite
korakom v razdelku "Segrevanje mleka z grelnikom otroških stekleničk"
ali "Segrevanje otroške hrane z grelnikom otroških stekleničk".
Indikator poteka začne utripati, ko z aparatom izberete nastavitev za
odmrzovanje. Indikator poteka se postopoma polni z belo svetlobo in
označuje potek odmrzovanja. Ko celotni indikator poteka začne svetiti, je
mleko ali otroška hrana popolnoma odmrznjena.
Nastavitev za odmrzovanje mleko ali otroško hrano odmrzne, vendar je
ne segreje. Če želite segreti odmrznjeno mleko ali otroško hrano, izklopite
aparat, izberite želeno nastavitev za segrevanje in ponovno vklopite aparat.
Čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna
Čiščenje
1
Grelnik otroških stekleničk po uporabi izključite iz električnega
omrežja in počakajte, da se ohladi (Sl. 23).
2
Iz higienskih razlogov odstranite vodo iz grelnika otroških stekleničk
(Sl. 24).
3
Z vlažno krpo obrišite zunanjost in notranjost grelnika otroških
stekleničk (Sl. 25).
Za čiščenje grelnika otroških stekleničk ne uporabljajte jedkih ali
protibakterijskih čistilnih sredstev, kemičnih raztopin ali ostrega orodja.
Opomba: Če ste z grelnikom otroških stekleničk segreli posodice z otroško
hrano, poskrbite, da na dnu grelnika otroških stekleničk ni ostankov otroške
hrane.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: