Download  Print this page

Advertisement

Ohranjanje toplote otroške hrane
1
Ko otroška hrana doseže želeno temperaturo, grelnik otroških
stekleničk samodejno preklopi na način ohranjanja toplote. Grelnik
otroško hrano v tem načinu 20 minut ohranja pri želeni
temperaturi (Sl. 22).
2
Grelnik otroških stekleničk se po 20 minutah samodejno izklopi.
Indikator poteka ugasne, kar pomeni, da grelnik otroške hrane ne
ohranja več pri želeni temperaturi (Sl. 20).
Opomba: Če želite dojenčka nahraniti z otroško hrano nastavljene
temperature, otroško hrano vzemite iz grelnika otroških stekleničk in
dojenčka nahranite takoj, ko se grelnik otroških stekleničk izklopi. Če tega ne
storite, se otroška hrana ohladi.
Opomba: Načina ohranjanja toplote grelnika otroških stekleničk ne morete
podaljšati na več kot 20 minut.
3
Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo otroške hrane.
Otroško hrano v posodici ali posodi za otroško hrano mešajte in jo
poskusite, da ni prevroča (Sl. 21).
4
Izklopite aparat in izpraznite grelnik otroških stekleničk (Sl. 13).
Takojšnja ponovna uporaba grelnika otroških stekleničk
za drugo posodico z otroško hrano
Če želite takoj segreti še eno posodico ali posodo za otroško hrano,
počakajte nekaj minut, da se grelnik otroških stekleničk ohladi. To lahko
pospešite tako, da grelnik otroških stekleničk napolnite s svežo hladno
vodo. Ko vklopite grelnik otroških stekleničk, indikator poteka začne
utripati od spodnjega dela proti zgornjemu, kar pomeni, da se aparat
ponovno segreva.
Opomba: Če indikator poteka sveti in ne utripa, je grelnik otroških stekleničk
še vedno prevroč za segrevanje druge posodice ali posode za otroško hrano.
Izklopite grelnik otroških stekleničk, počakajte nekaj minut, da se ohladi, in ga
napolnite s svežo hladno vodo.
SLOVENŠČINA
89

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: