Download  Print this page

Advertisement

LATVIEŠU
50
Kad zīdaiņa pārtika ir silta, varat vai nu izņemt zīdaiņu pārtikas
,
trauku vai burciņu ārā no pudelītes sildītāja, lai tūlīt pabarotu mazuli
(skatiet sadaļu "Tūlītēja mazuļa barošana"), vai arī uzturēt to siltu
pudelītes sildītājā (skatiet sadaļu "Zīdaiņu pārtikas siltuma
saglabāšana").
Zīdaiņa pārtikas temperatūras palielināšana
1
Pēc sildīšanas vienmēr pagaršojiet zīdaiņa pārtiku, lai pārbaudītu, vai
tā nav pārāk karsta. Ja vēlaties, lai zīdaiņa pārtika būtu siltāka,
ievietojiet trauku atpakaļ pudelītes sildītājā un īslaicīgi atstājiet
siltuma saglabāšanas režīmā. Turpiniet maisīt zīdaiņa
pārtiku (Zīm. 15).
2
Ja tikko izslēdzāt pudelītes sildītāju vai tas izslēdzās automātiski,
ieslēdziet to atpakaļ, neizlejot no tā karsto ūdeni, un izpildiet
iepriekšējo darbību (Zīm. 18).
3
Pudelītes sildītājs izslēdzas automātiski pēc 20 minūšu ilgas darbības
siltuma saglabāšanas režīmā (Zīm. 20).
Mazuļa tūlītēja barošana
1
Nospiediet iesl./izsl. pogu, lai izslēgtu ierīci, un izņemiet zīdaiņa
pārtikas trauku vai burciņu (Zīm. 18).
2
Pēc sildīšanas pagaršojiet zīdaiņa pārtiku, lai pārbaudītu, vai tā nav
pārāk karsta (Zīm. 21).
3
Atvienojiet ierīci un iztukšojiet pudelītes sildītāju (Zīm. 13).
Zīdaiņu pārtikas siltuma saglabāšana
1
Kad zīdaiņa pārtika ir sasniegusi vēlamo temperatūru, pudelītes
sildītājs automātiski pārslēdzas uz siltuma saglabāšanas režīmu.
Šajā režīmā iestatītā piena temperatūra tiek uzturēta 20 minūtes
(Zīm. 22).
2
Pudelītes sildītājs automātiski izslēdzas pēc 20 minūtēm. Norises
indikators izslēdzas, norādot, ka zīdaiņa pārtikai vairs netiek
uzturēta vēlamā temperatūra (Zīm. 20).

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: