Download  Print this page

Advertisement

SLOVENŠČINA
80
Splošni opis (Sl. 1)
1
Grelnik otroških stekleničk
2
Indikator poteka
3
Nastavitve in gumb za vklop/izklop
4
Nastavitev za odmrzovanje
5
Nastavitev za segrevanje mleka 1
6
Nastavitev za segrevanje mleka 2
7
Nastavitev za segrevanje mleka 3
8
Nastavitev za segrevanje otroške hrane
9
Gumb za vklop/izklop
Pomembno
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi
Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu
www.philips.com/welcome.
Pred uporabo grelnika otroških stekleničk natančno
preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za
poznejšo uporabo.
Nevarnost
- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino
in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
- Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta
starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali
psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele in razumejo
navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri
uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: