Download  Print this page

Advertisement

LIETUVIŠKAI
32
- Nekaitinkite prietaiso iš anksto.
- Prieš įpildami vandenį, į kūdikio buteliuko šildytuvą
visada pirma įdėkite buteliuką su dangteliu.
- Prieš įjungdami kūdikio buteliuko šildytuvą,
patikrinkite, ar įpylėte vandens.
- Verdantis vanduo gali nuplikyti. Būkite atsargūs,
kai kūdikio buteliuko šildytuve yra karšto vandens.
- Naudojant prietaisą jo paviršius gali įkaisti.
- Nekilnokite prietaiso, jei jame yra karšto vandens.
- Prieš duodami vaikui, būtinai patikrinkite maisto
temperatūrą.
Dėmesio
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose
vietose, pvz., sodo nameliuose, viešbučiuose,
kuriuose patiekiami pusryčiai, personalo virtuvėje
parduotuvėse, biuruose ar kitoje darbo aplinkoje,
taip pat viešbučiuose, moteliuose ir kitoje
gyvenamojo tipo aplinkoje.
- Išjunkite prietaisą, jei jis nenaudojamas.
- Nenaudojamą laidą laikykite buteliuko šildytuvo
pagrinde, kad būtų užtikrintas prietaiso stabilumas.
- Prieš valydami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
- Norėdami išvengti nepataisomo gedimo, laikykitės
nuosėdų šalinimo instrukcijų.
- Nebandykite prietaiso ardyti arba taisyti patys.
Kreipkitės į savo šalies „Philips" klientų aptarnavimo
centrą (žr. www.philips.com/support).

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: