Download  Print this page

Advertisement

3
Isključite aparat iz električne mreže i ispraznite grejač za dečje bočice
(Sl. 13).
Održavanje hrane za bebe toplom
1
Kada hrana za bebe dostigne željenu temperaturu, grejač za dečje
bočice automatski prelazi u režim za održavanje temperature.
U ovom režimu temperatura hrane za bebe održava se na željenoj
vrednosti 20 minuta (Sl. 22).
2
Grejač za dečje bočice se automatski isključuje nakon 20 minuta.
Indikator toka se isključuje kako bi ukazao na to da se temperatura
hrane za bebe više ne održava na željenoj vrednosti (Sl. 20).
Napomena: Ako bebu želite da hranite hranom određene temperature,
potrebno je da hranu za bebe izvadite iz grejača za dečje bočice neposredno
nakon što se on isključi i da odmah nahranite bebu. Ako to ne uradite,
hrana za bebe će se polako hladiti.
Napomena: Nije moguće produžiti režim za održavanje temperature na
grejaču za dečje bočice preko 20 minuta.
3
Uvek proverite temperaturu hrane pre hranjenja bebe. Nežno
promešajte hranu u posudi ili teglici i probajte je da biste se uverili
da nije prevruća (Sl. 21).
4
Isključite aparat iz električne mreže i ispraznite grejač za dečje bočice
(Sl. 13).
Trenutna ponovna upotreba grejača za dečje bočice za
novu posudu
Ako želite odmah da zagrejete drugu posudu ili teglicu sa hranom,
ostavite grejač za dečje bočice da se hladi nekoliko minuta. Da biste
ubrzali ovaj proces, napunite grejač za dečje bočice svežom hladnom
vodom. Kada uključite grejač za dečje bočice, indikator toka će početi da
treperi odozdo nagore, što ukazuje na to da se aparat ponovo zagreva.
Napomena: Ako je indikator uključen, ali ne treperi, grejač za bočice je i dalje
prevruć za zagrevanje druge posude ili teglice sa hranom. Isključite grejač za
dečje bočice, ostavite ga da se hladi nekoliko minuta i obavezno ga napunite
svežom hladnom vodom.
SRPSKI
101

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: