Download  Print this page

Advertisement

SLOVENŠČINA
86
Ohranjanje toplote mleka
1
Ko mleko doseže želeno končno temperaturo, grelnik otroških
stekleničk samodejno preklopi na način ohranjanja toplote. Mleko v
tem načinu 20 minut ohrani nastavljeno temperaturo (Sl. 14).
2
Grelnik otroških stekleničk se po 20 minutah samodejno izklopi.
Indikator poteka ugasne, kar pomeni, da grelnik mleka ne ohranja
več pri želeni temperaturi (Sl. 11).
Opomba: Če želite dojenčka nahraniti z mlekom nastavljene temperature,
stekleničko z mlekom vzemite iz grelnika otroških stekleničk in dojenčka
nahranite takoj, ko se grelnik otroških stekleničk izklopi, da se mleko ne ohladi.
Opomba: Načina ohranjanja toplote grelnika otroških stekleničk ne morete
podaljšati na več kot 20 minut.
Pozor: Dvakratno segrevanje materinega mleka ni priporočljivo, ker se v
mleku začnejo razvijati bakterije.
3
Preden začnete hraniti dojenčka, vedno preverite temperaturo
mleka. Mleko nežno zavrtite v steklenički ali posodici za
shranjevanje mleka in njegovo temperaturo preverite tako, da si
nekaj kapljic kapnete na notranjo stran zapestja (Sl. 12).
4
Izklopite aparat in izpraznite grelnik otroških stekleničk (Sl. 13).
Takojšnja ponovna uporaba grelnika otroških stekleničk
za drugo stekleničko
Če želite takoj segreti še eno stekleničko, počakajte nekaj minut, da se
grelnik otroških stekleničk ohladi. To lahko pospešite tako, da grelnik
otroških stekleničk napolnite s svežo hladno vodo. Ko vklopite grelnik
otroških stekleničk, indikator poteka začne utripati od spodnjega dela
proti zgornjemu, kar pomeni, da se aparat ponovno segreva.
Opomba: Če indikator poteka sveti in ne utripa, je grelnik otroških stekleničk
še vedno prevroč za segrevanje druge stekleničke. Izklopite grelnik otroških
stekleničk, počakajte nekaj minut, da se ohladi, in ga napolnite s svežo
hladno vodo.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: