Download  Print this page

Advertisement

Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips" prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
Kūdikio buteliuko šildytuvo naudojimas
Naudodami šį kūdikio buteliuko šildytuvą, galite greitai pašildyti ir atšildyti
pieną ir kūdikių maistą esantį „Philips Avent" maitinimo buteliuke ar indelyje.
Naudojant kūdikio buteliuko šildytuvą, išsaugomos vertingos pieno
maistinės medžiagos ir vitaminai, nes pienas niekada neperkaitinamas. Jei
pienas sušyla per stipriai, maistinės medžiagos ir vitaminai žūsta. Kad pieno
kokybė nenukentėtų, pieną reikia šildyti saugiu ir kontroliuojamu būdu.
Kūdikio buteliuko šildytuvas sukurtas taip, kad pienui cirkuliuojant jį šildytų
tolygiai ir neįkaitintų. Integruotais jutikliais stebima ir reguliuojama pieno
temperatūra, kad jis jokiu būdu neperkaistų.
Pastaba. „Philips Avent" motinos pieno talpų ir „Philips Avent" 2 oz / 60 ml
buteliukų šiame kūdikio buteliuko šildytuve naudoti negalima.
Nustatymų paaiškinimas
-
Galite rinktis šiuos nustatymus: (Pav. 2)
Atšildymo nustatymas: buteliuke ar indelyje esantis pienas / kūdikių maistas
atšildomas. Nešildoma.
Pieno šildymo nustatymas: pasirinkite vieną iš šių nustatymų, jei norite
pašildyti pieno buteliuką iki saugios temperatūros. Pasirinkus
2 nustatymą, pienas pašildomas maždaug iki kūno temperatūros.
Pasirinkus 1 nustatymą pienas pašildomas iki žemesnės temperatūros,
o 3 nustatymą – iki šiek tiek aukštesnės temperatūros.
Kūdikio maisto šildymo nustatymas: pasirinkite šį nustatymą, jei norite
pašildyti indelį su kūdikių maistu.
Kūdikio buteliuko šildytuvo naudojimas pienui pašildyti
1
Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą (Pav. 3).
2
Įstatykite buteliuką kūdikio buteliuko šildytuvo centre (Pav. 4).
Pastaba. Norėdami pašildyti pieną, esantį pieno laikymo indelyje, atlikite visus
ant pieno buteliuko nurodytus pieno pašildymo veiksmus.
LIETUVIŠKAI
33

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: