Download  Print this page

Advertisement

LIETUVIŠKAI
36
Pastaba. Jei norite maitinti kūdikį pienui pasiekus nustatytą temperatūrą,
išimkite pieno buteliuką iš šildytuvo iškart jam išsijungus ir maitinkite kūdikį.
Priešingu atveju pienas atvės.
Pastaba. Ilgiau nei 20 min. įjungto šilumos palaikymo režimo naudoti negalima.
Dėmesio! Nerekomenduojama motinos pieną šildyti pakartotinai,
nes piene atsiranda bakterijų.
3
Prieš maitindami kūdikį visuomet patikrinkite pieno temperatūrą.
Švelniai pakratykite pieno buteliuką arba pieno laikymo indelį ir
patikrinkite pieno temperatūrą palašindami kelis lašus ant vidinės
riešo dalies (Pav. 12).
4
Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite pieno buteliuką iš
šildytuvo (Pav. 13).
Pakartotinis kūdikių buteliuko šildytuvo panaudojimas dar
vienam buteliukui pašildyti
Jei iškart norite šildyti kitą buteliuką, leiskite kūdikio buteliuko šildytuvui
kelias minutes atvėsti. Kad pagreitintumėte procesą, į kūdikio buteliuko
šildytuvą įpilkite švaraus šalto vandens. Įjungus kūdikio buteliuko šildytuvą,
iš apačios į viršų ima mirksėti progreso indikatoriaus segmentai, reiškiantys,
kad prietaisas kaista.
Pastaba. Jei indikatorius šviečia, bet nemirksi, vadinasi, buteliuko šildytuvas dar
nepakankamai atvėso, kad galėtų pradėti šildyti dar vieną buteliuką. Kūdikio
buteliuko šildytuvą išjunkite, leiskite jam kelias minutes atvėsti ir pripildykite
švariu šaltu vandeniu.
Kūdikių buteliuko šildytuvo naudojimas kūdikių maistui
pašildyti
1
Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą (Pav. 3).
2
Indelį su kūdikio maistu įstatykite kūdikio buteliuko šildytuvo centre
(Pav. 15).
Pastaba. Nuėmę maisto indelio ar talpos dangtelį galėsite pamaišyti
šildomą maistą.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: