Download  Print this page

Advertisement

LATVIEŠU
44
- Vienmēr ievietojiet pudelītes sildītājā pilnībā
noslēgtu pudelīti ar vāciņu, pirms pievienot ūdeni.
- Noteikti pievienojiet ūdeni, pirms pudelītes sildītājs
ir ieslēgts.
- Karsts ūdens var izraisīt smagus apdegumus.
Uzmanieties, ja pudelītes sildītājā ir karsts ūdens.
- Pieejamās ierīces virsmas lietošanas laikā var uzkarst.
- Nepārvietojiet ierīci, ja tajā ir karsts ūdens.
- Vienmēr pārbaudiet zīdaiņa pārtikas temperatūru
pirms mazuļa barošanas.
Ievērībai
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā
un līdzīgos apstākļos, piemēram: fermās, viesu
mājās, darbinieku virtuvē veikalā, birojā vai citā
darba vidē; klientu apkalpošanai viesnīcās, moteļos
un citās dzīvojamās vidēs.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja to neizmantojat.
- Lieko elektrības vadu uzglabājiet pamatnē, lai
nodrošinātu pudelītes sildītāja stabilitāti.
- Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- Ievērojiet atkaļķošanas instrukcijas, lai novērstu
bojājumus.
- Nemēģiniet patstāvīgi atvērt vai labot ierīci. Varat
sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru
savā valstī (skatiet vietni www.philips.com/
support).

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: