Download  Print this page

Advertisement

SLOVENSKY
70
- Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť.
- Dodržiavajte pokyny na odstraňovanie vodného
kameňa, vyhnete sa tak nenapraviteľnému
poškodeniu zariadenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie otvárať ani ho
svojpomocne opravovať. Obráťte sa na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej
krajine (navštívte lokalitu www.philips.com/
support).
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Používanie ohrievača detských fliaš
Pomocou tohto ohrievača detských fliaš bezpečne ohrejete a rozmrazíte
mlieko v dojčenských fľašiach Philips Avent, ako aj mlieko alebo detskú
stravu v nádobách.
Ohrievač detských fliaš mlieko nikdy neprehrieva, preto pomáha
zachovávať cenné živiny a vitamíny v materskom mlieku. Ak sa mlieko
priveľmi zohreje, poškodia sa živiny a vitamíny. Aby sa udržala kvalita vášho
materského mlieka, je dôležité, aby sa mlieko zohrievalo bezpečným
a kontrolovaným spôsobom. Ohrievač detských fliaš je navrhnutý tak, aby
ohrieval jemne, rovnomerne a predchádzal vzniku horúcich miest
pri premiešavaní mlieka počas ohrievania. Zabudovaný senzor sleduje
a kontroluje teplotu mlieka, čím po celý čas zabraňuje jeho prehriatiu.
Upozornenie: V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká
na materské mlieko Philips Avent ani fľaše Philips Avent s objemom
2 oz/60 ml.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: