Download  Print this page

Advertisement

2
Ak ste ohrievač detských fliaš práve vypli alebo sa automaticky
vypol sám, opäť ho zapnite bez toho, aby ste z neho odstránili teplú
vodu, a pokračujte vyššie uvedeným krokom (Obr. 10).
3
Ohrievač detských fliaš sa automaticky vypne po 20 minútach
režimu udržiavania teploty (Obr. 11).
Okamžité nakŕmenie dieťaťa
1
Stlačením vypínača vypnite zariadenie a vyberte fľašu s mliekom
(Obr. 10).
2
Pred kŕmením dieťaťa vždy teplotu mlieka skontrolujte. Krúživým
pohybom mlieko vo fľaši jemne premiešajte a skontrolujte teplotu
mlieka tak, že si zopár kvapiek nastriekate na vnútornú stranu
zápästia (Obr. 12).
3
Zariadenie odpojte zo siete a vyprázdnite ohrievač detských fliaš
(Obr. 13).
Udržiavanie teploty mlieka
1
Keď mlieko dosiahne požadovanú teplotu, ohrievač detských fliaš
sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. V tomto
režime je teplota mlieka udržiavaná po dobu 20 minút (Obr. 14).
2
Ohrievač detských fliaš sa po 20 minútach automaticky vypne.
Indikátor priebehu zhasne, čím signalizuje, že zariadenie už
neudržiava teplotu mlieka (Obr. 11).
Upozornenie: Ak chcete svoje dieťa nakŕmiť mliekom zohriatym na
nastavenú teplotu, musíte fľašu s mliekom z ohrievača detských fliaš vybrať
a dieťa ním nakŕmiť ihneď po vypnutí ohrievača, inak mlieko vychladne.
Upozornenie: Režim udržiavania teploty ohrievača detských fliaš nie je
možné predĺžiť o viac ako 20 minút.
Výstraha: Neodporúčame ohrievať materské mlieko dvakrát, pretože
v mlieku dochádza k množeniu baktérií.
SLOVENSKY
73

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: