Download  Print this page

Advertisement

LATVIEŠU
46
3
Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramā ūdens daudzumu, kas
identisks uzsildāmā piena daudzumam (piemēram, lai uzsildītu
125 ml piena, jums jāizmanto 125 ml dzeramā ūdens). Ja vēlaties
uzsildīt lielu piena daudzumu (>180 ml), maksimālais ūdens līmenis
ir aptuveni 1 cm/0,4 collas zem pudelītes sildītāja malas (tas atbilst
160 ml dzeramā ūdens). Precīzs ūdens līmenis nodrošina pareizu
sildīšanas sniegumu. (Zīm. 5)
4
Izvēlieties vēlamo iestatījumu (Zīm. 6).
Piezīme: Pieredze māca, ka mazuļiem var būt sava iecienītā piena
temperatūra. To nosaka gan personiskās izjūtas, gan ārēji faktori (piem., vides
temperatūra). Visi trīs iestatījumi garantē, ka piens tiek uzsildīts līdz drošai
temperatūrai, kas ir komfortabla jūsu mazulim un saglabā pienā esošās
barības vielas un vitamīnus.
5
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
Pogā esošā lampiņa iedegas, lai norādītu, ka pudelītes sildītājs ir
ieslēgts (Zīm. 7).
Piezīme: Pudelītes sildītājs sāk sildīšanu tūlīt pēc pogas nospiešanas.
6
Norises indikators pakāpeniski tiek aizpildīts ar baltu gaismu,
lai norādītu piena sildīšanas procesa norisi (Zīm. 8).
Piezīme: Norises indikators rāda piena karsēšanas procesa norisi. Norises
indikators sāk mirgot, kad ierīce ir ieslēgta. Kad pirmā sildīšanas fāze ir
pabeigta, apakšējais segments deg nepārtraukti un nākamais segments sāk
mirgot, lai norādītu, ka sākta otrā sildīšanas fāze. Šīs darbības turpinās, līdz
pabeigta trešā sildīšanas fāze. Tagad viss norises indikators deg nepārtraukti.
Piezīme: Sildīšanas procesa laikā piens cirkulē, lai nodrošinātu vienmērīgu
sildīšanu. Nepieciešamas aptuveni 10 minūtes, lai uzsildītu 90 ml piena līdz
istabas temperatūrai. Nepieciešams mazliet ilgāks laiks, lai uzsildītu aukstu
pienu vai lielu piena daudzumu.
Ievērībai! Neņemiet pudelīti ārā no pudelītes sildītāja, kamēr mirgo
norises indikators.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: