Philips AVEnT scf356 User Manual

Hide thumbs
Also See for AVEnT scf356 
User manual - 138 pages
Manual - 72 pages
User manual - 122 pages

Advertisement

SCF356

Advertisement

loading

  Also See for Philips AVEnT scf356

  Summary of Contents for Philips AVEnT scf356

 • Page 1 SCF356...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 18 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 ESPAÑOL 45 SUOMI 58 ITALIANO 70 NORSK 84 PORTUGUÊS 96 SVENSKA 110...
 • Page 6: English

  Milk warming setting 3 Baby food warming setting On/off button Important To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/ welcome. Read this user manual carefully before you use the baby bottle warmer and save it for future reference.
 • Page 7 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 ENGLISH - Do not preheat the appliance. - Always place a fully assembled bottle with cap in the baby bottle warmer before you add water. - Make sure you add water before you switch on the baby bottle warmer. - Hot water can cause serious burns. Be careful when the baby bottle warmer contains hot water.
 • Page 9 Using the baby bottle warmer With this baby bottle warmer, you can safely warm and defrost milk in Philips Avent feeding bottles and milk or baby food in containers. The baby bottle warmer helps to preserve the valuable nutrients and vitamins in breast milk because it never overheats the milk.
 • Page 10 ENGLISH Using the baby bottle warmer to warm milk Put the mains plug in the wall socket (Fig. 3). Place a bottle centrally in the baby bottle warmer (Fig. 4). Note: To warm milk in a milk storage container, follow the same steps as indicated for warming milk in a bottle.
 • Page 11 ENGLISH Note: During the warming process, the milk circulates to ensure even warming. It takes about 10 minutes to warm 90ml/3oz of room-temperature milk. It takes slightly longer to warm cold milk or a large amount of milk. Caution: Do not take the bottle out of the baby bottle warmer while the progress indicator is flashing.
 • Page 12 ENGLISH Keeping milk warm When the milk has reached the desired temperature, the baby bottle warmer automatically switches to the keep-warm mode. In this mode, the milk is kept at the set temperature for 20 minutes (Fig. 14). The baby bottle warmer switches off automatically after 20 minutes.
 • Page 13 ENGLISH Using the baby bottle warmer to warm baby food Put the mains plug in the wall socket (Fig. 3). Place a baby food container or jar centrally in the baby bottle warmer (Fig. 15). Note: You can leave off the lid of the food container or jar, so you can stir the baby food during heating.
 • Page 14 ENGLISH When the entire progress indicator lights up continuously, the baby food has reached the desired temperature. Note: Due to the large variety of baby food consistencies, it is strongly recommended that you continuously stir the baby food and check its temperature while it is heating up for an optimal result.
 • Page 15 ENGLISH Keeping baby food warm When the baby food has reached the desired temperature, the baby bottle warmer automatically switches to the keep-warm mode. In this mode, the baby food is kept at the desired temperature for 20 minutes (Fig. 22). The baby bottle warmer switches off automatically after 20 minutes.
 • Page 16 ENGLISH Defrost setting At this setting, you can defrost frozen milk or baby food. Follow the steps indicated in sections ‘Using the baby bottle warmer to warm milk’ or ‘Using the baby bottle warmer to warm baby food’. The progress indicator starts flashing when the appliance is on the defrost setting.
 • Page 17 Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health. (Fig. 27) Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/ support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
 • Page 18: Dansk

  Indstilling 3 til opvarmning af mælk Indstilling til opvarmning af babymad On/off-knap Vigtigt For at få fuldt udbytte af den vejledning, som Philips tilbyder, skal du registrere dit apparat på www.philips.com/welcome. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden sutteflaskevarmeren tages i brug, og opbevar den til eventuel senere brug.
 • Page 19 13 ampere. - Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 20 - Lad apparatet køle af, før du stiller den væk. - Følg afkalkningsinstruktionerne for at undgå uoprettelig skade. - Prøv ikke selv at åbne eller reparere apparatet. Du kan kontakte det lokale Philips Kundecenter (se www.philips.com/support).
 • Page 21 Brug af sutteflaskevarmeren Med denne sutteflaskevarmer kan du sikkert og let varme og optø mælk i Philips Avent-sutteflasker og mælk eller babymad i beholdere. Sutteflaskevarmeren er med til at bevare værdifulde næringsstoffer og vitaminer i modermælk, da den aldrig overopheder mælken. Hvis mælken bliver for varm, skader det næringsstofferne og vitaminerne.
 • Page 22 DANSK Opvarmning af mælk ved hjælp af sutteflaskevarmeren Sæt stikket i en stikkontakt (fig. 3). Placer en flaske midt i sutteflaskevarmeren (fig. 4). Bemærk: For at opvarme mælk i en mælkeopbevaringsboks skal du følge de samme trin som angivet til opvarmning af mælk i en flaske. Fyld sutteflaskevarmeren med den samme mængde vand fra hanen som den mængde mælk, du vil varme op (for f.eks. at opvarme 125 ml mælk skal du bruge 125 ml vand fra hanen).
 • Page 23 DANSK Bemærk: Under opvarmningsforløbet cirkulerer mælken for at sikre en jævn opvarmning. Det tager ca. 10 minutter at opvarme 90 ml mælk ved stuetemperatur. Det tager lidt længere tid at opvarme kold mælk eller en stor mængde mælk. Forsigtig: Tag ikke flasken ud af sutteflaskevarmeren, mens statusindikatoren blinker. Når hele statusindikatoren lyser konstant, har mælken nået den indstillede temperatur.
 • Page 24 DANSK Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og tøm sutteflaskevarmeren (fig. 13). Sådan holder du mælken varm Når mælken har nået den ønskede temperatur, skifter sutteflaskevarmeren automatisk til hold varm-tilstand. I denne tilstand holdes mælken på den indstillede temperatur i 20 minutter (fig. 14). Sutteflaskevarmeren slukker automatisk efter 20 minutter. Statusindikatoren slukker for at indikere, at mælken ikke længere holdes på den ønskede temperatur (fig. 11). Bemærk: Hvis du vil made dit barn med mælk ved den indstillede temperatur, skal du tage mælkeflasken ud af sutteflaskevarmeren og give den til barnet straks efter, at sutteflaskevarmeren slukker.
 • Page 25 DANSK Bemærk: Hvis statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, er sutteflaskevarmeren stadig for varm til at opvarme endnu en sutteflaske. I så fald skal du slukke for sutteflaskevarmeren, lade den køle ned i et par minutter og fylde den op med friskt, koldt vand. Opvarmning af babymad ved hjælp af sutteflaskevarmeren Sæt stikket i en stikkontakt (fig. 3).
 • Page 26 DANSK Bemærk: Du kan starte med at røre i babymaden, når anden del af statusindikatoren lyser konstant. Omrøring før dette stadie er unødvendigt, da babymadens temperatur er for lav. Forsigtig: Tag ikke beholderen eller glasset med mad ud af sutteflaskevarmeren under opvarmning. Når hele statusindikatoren lyser konstant, har babymaden nået den ønskede temperatur.
 • Page 27 DANSK Efter opvarmning skal du smage på babymaden for at sikre, at den ikke er for varm (fig. 21). Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og tøm sutteflaskevarmeren (fig. 13). Sådan holder du maden varm Når babymaden har nået den ønskede temperatur, skifter sutteflaskevarmeren automatisk til hold varm-tilstand. I denne tilstand holdes babymaden på den ønskede temperatur i 20 minutter (fig. 22). Sutteflaskevarmeren slukker automatisk efter 20 minutter. Statusindikatoren slukker for at indikere, at maden ikke længere holdes på den ønskede temperatur (fig. 20).
 • Page 28 DANSK Bemærk: Hvis statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, er sutteflaskevarmeren stadig for varm til at opvarme endnu en beholder eller et glas med babymad. I så fald skal du slukke for sutteflaskevarmeren, lade den køle ned i et par minutter, og fylde den op med friskt, koldt vand. Optøningsindstilling Ved denne indstilling kan du optø...
 • Page 29 Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. (fig. 27) Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/ support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
 • Page 30: Ελληνικα

  Ρύθμιση για ζέσταμα βρεφικής τροφής Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Σημαντικό! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα μπιμπερό και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
 • Page 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες συντήρησης, εκτός κι αν...
 • Page 32 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς...
 • Page 33 να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/ support). Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 • Page 34 γάλακτος. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας παρακολουθεί και ελέγχει τη θερμοκρασία του γάλακτος, ώστε αυτό να μην υπερθερμανθεί. Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σακούλες μητρικού γάλακτος Philips Avent και μπιμπερό 2oz/60ml Philips Avent σε αυτόν τον θερμαντήρα μπιμπερό. Επεξήγηση ρυθμίσεων Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις: (Εικ. 2) Ρύθμιση...
 • Page 35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χρήση του θερμαντήρα μπιμπερό για ζέσταμα γάλακτος Συνδέστε το φις στην πρίζα (Εικ. 3). Τοποθετήστε ένα μπιμπερό κεντρικά στον θερμαντήρα μπιμπερό (Εικ. 4). Σημείωση: Για να ζεστάνετε γάλα σε ένα δοχείο αποθήκευσης γάλακτος, ακολουθήστε τα ίδια βήματα που ισχύουν και για το ζέσταμα του γάλακτος σε μπιμπερό. Γεμίστε τον θερμαντήρα μπιμπερό βάζοντας την ίδια ποσότητα πόσιμου νερού με την ποσότητα γάλακτος που θέλετε να ζεστάνετε (για παράδειγμα, για να ζεστάνετε 125 ml/4oz γάλακτος, χρειάζεστε 125ml/4oz πόσιμου νερού). Αν θέλετε να ζεστάνετε μια μεγάλη ποσότητα γάλακτος (>180ml/6oz), η μέγιστη στάθμη του νερού είναι περίπου 1cm/0,4 ίντσες κάτω...
 • Page 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημείωση: Η ένδειξη προόδου δείχνει την πρόοδο στο ζέσταμα του γάλακτος. Η ένδειξη προόδου αρχίζει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Όταν η πρώτη φάση θέρμανσης ολοκληρωθεί, το κάτω τμήμα ανάβει σταθερά και το επόμενο τμήμα αρχίζει να αναβοσβήνει...
 • Page 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο θερμαντήρας μπιμπερό απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά σε λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας (Εικ. 11). Τάισμα του μωρού αμέσως Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αφαιρέσετε το μπιμπερό (Εικ. 10). Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γάλακτος προτού ταΐσετε το μωρό σας. Ανακινήστε ελαφρά το γάλα στο μπιμπερό και ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος ρίχνοντας μερικές σταγόνες στο εσωτερικό του καρπού σας (Εικ. 12). Αποσυνδέστε τη συσκευή και αδειάστε τον θερμαντήρα μπιμπερό (Εικ. 13). Διατηρήστε το γάλα ζεστό Όταν το γάλα φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμαντήρας μπιμπερό μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Σε αυτήν τη λειτουργία, το γάλα διατηρείται στην καθορισμένη θερμοκρασία για 20 λεπτά (Εικ. 14). Ο θερμαντήρας μπιμπερό απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά. Η ένδειξη προόδου απενεργοποιείται για να δείξει ότι το γάλα δεν θα διατηρείται πια στην επιθυμητή θερμοκρασία (Εικ. 11). Σημείωση: Αν θέλετε να ταΐσετε το μωρό σας με γάλα στη συγκεκριμένη θερμοκρασία, θα...
 • Page 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γάλακτος προτού ταΐσετε το μωρό σας. Ανακινήστε ελαφρά το γάλα στο μπιμπερό ή στο δοχείο αποθήκευσης γάλακτος και ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος ρίχνοντας μερικές σταγόνες στο εσωτερικό του καρπού σας (Εικ. 12). Αποσυνδέστε τη συσκευή και αδειάστε τον θερμαντήρα μπιμπερό (Εικ. 13). Απευθείας χρήση του θερμαντήρα μπιμπερό για άλλο μπιμπερό Αν θέλετε να ζεστάνετε αμέσως άλλο μπιμπερό, αφήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό να κρυώσει για μερικά λεπτά. Για να επιταχύνετε αυτήν τη διαδικασία, γεμίστε τον θερμαντήρα μπιμπερό με...
 • Page 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γεμίστε τον θερμαντήρα μπιμπερό βάζοντας την ίδια ποσότητα πόσιμου νερού με την ποσότητα βρεφικής τροφής που θέλετε να ζεστάνετε (για παράδειγμα, για να ζεστάνετε 125 ml/4oz βρεφικής τροφής, χρειάζεστε 125ml/4oz πόσιμου νερού). Αν θέλετε να ζεστάνετε μια μεγάλη ποσότητα βρεφικής τροφής, η μέγιστη στάθμη του νερού είναι περίπου 1cm/0,4 ίντσες κάτω από το χείλος του θερμαντήρα μπιμπερό (αντιστοιχεί σε 160ml/4,5oz πόσιμου νερού). Η ακριβής στάθμη νερού εξασφαλίζει αποτελεσματική απόδοση στο ζέσταμα. (Εικ. 16) Επιλέξτε τη ρύθμιση για ζέσταμα βρεφικής τροφής (Εικ. 17). Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η λυχνία στην ένδειξη προόδου ανάβει υποδεικνύοντας ότι ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι ενεργοποιημένος (Εικ. 18). Σημείωση: Ο θερμαντήρας μπιμπερό αρχίζει να θερμαίνεται αμέσως μόλις πατήσετε το κουμπί. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας στη σύνθεση των βρεφικών τροφών, η συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια το χρόνο...
 • Page 40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μόλις ολόκληρη η ένδειξη προόδου ανάψει σταθερά, η βρεφική τροφή έχει φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. Σημείωση: Λόγω της μεγάλης ποικιλίας στη σύνθεση των βρεφικών τροφών, σας συνιστούμε να ανακατεύετε συνεχώς την τροφή και να ελέγχετε τη θερμοκρασία της, ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στο ζέσταμα. Όταν η βρεφική τροφή είναι ζεστή, μπορείτε είτε να πάρετε το σκεύος με την τροφή από τον θερμαντήρα μπιμπερό για να ταΐσετε το μωρό σας αμέσως (δείτε την ενότητα “Τάισμα του μωρού αμέσως”) είτε να την διατηρήσετε ζεστή στον θερμαντήρα μπιμπερό (δείτε την ενότητα “Πώς να διατηρείτε ζεστή τη βρεφική τροφή”). Αύξηση της θερμοκρασίας της βρεφικής τροφής Να δοκιμάζετε πάντα τη βρεφική τροφή μετά το ζέσταμα, για να...
 • Page 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πώς να διατηρείτε ζεστή τη βρεφική τροφή Όταν η βρεφική τροφή φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμαντήρας μπιμπερό μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Σε αυτήν τη λειτουργία, η τροφή διατηρείται στην επιθυμητή θερμοκρασία για 20 λεπτά (Εικ. 22). Ο θερμαντήρας μπιμπερό απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά. Η ένδειξη προόδου απενεργοποιείται για να δείξει ότι η βρεφική τροφή δεν θα διατηρείται πια στην επιθυμητή θερμοκρασία (Εικ. 20). Σημείωση: Αν θέλετε να ταΐσετε το μωρό σας με βρεφική τροφή σε καθορισμένη θερμοκρασία, θα πρέπει να βγάλετε την τροφή από τον θερμαντήρα και να το ταΐσετε αμέσως μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή. Διαφορετικά, η...
 • Page 42 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημείωση: Αν η ένδειξη προόδου είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν αναβοσβήνει, ο θερμαντήρας μπιμπερό εξακολουθεί να είναι πολύ ζεστός για να ζεστάνει άλλο σκεύος βρεφικής τροφής. Απενεργοποιήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό, αφήστε τον να κρυώσει για μερικά λεπτά και γεμίστε τον με φρέσκο κρύο νερό. Ρύθμιση...
 • Page 43 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημείωση: Αν έχετε χρησιμοποιήσει τον θερμαντήρα για να ζεστάνετε δοχεία με βρεφική τροφή, φροντίστε να μην μείνει τροφή στον πυθμένα του θερμαντήρα. Αφαίρεση αλάτων Συνιστάται να αφαιρείτε τα άλατα από τον θερμαντήρα μπιμπερό κάθε τέσσερις εβδομάδες, για να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί...
 • Page 44 οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. (Εικ. 27) Εγγύηση και υποστήριξη Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
 • Page 45: Español

  Posición 3 para calentar leche Posición para calentar comida infantil Botón de encendido/apagado Importante Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el aparato en www.philips.com/ welcome. Antes de usar el calientabiberones, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 • Page 46 ESPAÑOL aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo los procesos de limpieza ni de mantenimiento a menos que tengan más de ocho años y lo hagan bajo supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
 • Page 47 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. - No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente, o un horno caliente.
 • Page 48 Uso del calientabiberones Con este calientabiberones, puede calentar y descongelar la leche de manera segura en los biberones Philips Avent y la leche y la comida infantil en recipientes. El calientabiberones ayuda a conservar los valiosos nutrientes y vitaminas de la leche materna, ya que nunca calienta la leche en exceso.
 • Page 49 ESPAÑOL Explicación de las posiciones Puede elegir entre los siguientes ajustes: (fig. 2) Posición para descongelar: para descongelar un biberón o recipiente con leche o comida infantil congeladas. Este ajuste no calienta. Posiciones para calentar leche: seleccione una de estas posiciones si desea calentar un biberón de leche a una temperatura segura.
 • Page 50 ESPAÑOL Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. La luz del botón se ilumina para indicar que el calientabiberones está encendido (fig. 7). Nota: El calientabiberones comienza a calentar al pulsar el botón. El indicador de progreso empieza a completarse gradualmente con una luz blanca para mostrar el progreso del proceso de calentamiento de la leche (fig. 8).
 • Page 51 ESPAÑOL Aumento de la temperatura de la leche Si desea calentar más la leche después de que el proceso haya terminado, puede aumentar gradualmente la temperatura. Para ello, cambie a la posición 3 y deje el biberón en el aparato en el modo de conservación del calor (fig. 9).
 • Page 52 ESPAÑOL Nota: No puede prolongar el modo de conservación del calor del calientabiberones durante más de 20 minutos. Precaución: No se recomienda recalentar la leche materna dos veces, ya que empezarían a desarrollarse bacterias en ella. Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de dársela a su bebé.
 • Page 53 ESPAÑOL Llene el calientabiberones con la misma cantidad de agua potable que la cantidad de comida infantil que desea calentar (por ejemplo, para calentar 125 ml de comida infantil, tendrá que utilizar 125 ml de agua). Si desea calentar una mayor cantidad de comida, el nivel máximo de agua es de aproximadamente 1 cm por debajo del borde del calientabiberones (lo que corresponde a añadir 160 ml de agua potable).
 • Page 54 ESPAÑOL Nota: Debido a la gran variedad de consistencias de las comidas, es muy recomendable que remueva continuamente la comida y que compruebe su temperatura mientras se está calentando para obtener un resultado óptimo. Una vez que la comida del bebé esté caliente, puede sacar el tarrito o recipiente para comida infantil del calientabiberones para dar de comer directamente a su bebé...
 • Page 55 ESPAÑOL El calientabiberones se apaga automáticamente una vez transcurridos esos 20 minutos. El indicador de progreso se apaga para indicar que la comida del bebé ya no conservará la temperatura deseada (fig. 20). Nota: Si desea dar de comer a su bebé con la comida infantil a la temperatura establecida, saque la comida del calientabiberones y désela a su bebé...
 • Page 56 ESPAÑOL Posición para descongelar En esta posición, puede descongelar leche o comida infantil congelada. Siga los pasos que se indican en las secciones “Uso del calientabiberones para calentar leche” o “Uso del calientabiberones para calentar comida”. El indicador de progreso comienza a parpadear cuando el aparato está en la posición de descongelación.
 • Page 57 La correcta eliminación de los productos antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. (fig. 27) Garantía y asistencia Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial independiente.
 • Page 58: Suomi

  Maidonlämmitysasetus 2 Maidonlämmitysasetus 3 Vauvanruoanlämmitysasetus Virtapainike Tärkeää Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/ welcome. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuttipullonlämmittimen käyttöä ja säilytä opas myöhempää tarvetta varten. Vaara - Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 • Page 59 SUOMI laitteeseen liittyvät vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden ulottuvilta. - Lasten ei pidä leikkiä laitteella. - Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. - Älä...
 • Page 60 - Ylimääräisen johdon voi kiertää laitteen rungon sisään, jotta tuttipullonlämmitin pysyy tukevasti paikoillaan. - Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista. - Noudata kalkinpoisto-ohjeita, sillä niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa pysyviä vikoja. - Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Voit ottaa yhteyttä Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalveluun (katso www.philips.com/support).
 • Page 61 SUOMI Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Tuttipullonlämmittimen käyttäminen Tällä tuttipullonlämmittimellä voit turvallisesti lämmittää ja sulattaa pakastettua maitoa Philips Avent -tuttipulloissa. Laitteella voi myös lämmittää ja sulattaa maitoa tai vauvanruokaa säilytysastioissa. Tuttipullonlämmitin auttaa säilyttämään rintamaidon arvokkaat ravintoaineet ja vitamiinit, sillä...
 • Page 62 SUOMI Maidon lämmittäminen tuttipullonlämmittimellä Työnnä pistoke pistorasiaan (Kuva 3). Aseta pullo keskelle tuttipullonlämmitintä (Kuva 4). Huomautus: Jos lämmität maitoa säilytysastiassa, etene samojen vaiheiden kautta kuin pullon lämmittämisessäkin. Täytä tuttipullonlämmitin samalla määrällä juomavettä kuin mitä lämmitettävää maitoa on (esimerkiksi 125 ml:n maitomäärän lämmittämisessä...
 • Page 63 SUOMI Huomautus: Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten se lämpenee tasaisesti. 90 ml huoneenlämpöistä maitoa lämpenee noin 10 minuutissa. Kylmän maidon tai suuren maitomäärän lämmittäminen vie hiukan kauemmin. Varoitus: Älä nosta tuttipulloa pois tuttipullonlämmittimestä edistymisosoittimen vilkkuessa. Kun koko edistymisosoitin palaa tasaisesti, maito on saavuttanut halutun lämpötilan.
 • Page 64 SUOMI Maidon pitäminen lämpimänä Kun maito on halutun lämpöistä, tuttipullonlämmitin siirtyy automaattisesti lämpimänäpitotilaan. Tässä tilassa maitoa pidetään asetetussa lämpötilassa 20 minuutin ajan (Kuva 14). Tuttipullonlämmitin sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua. Edistymisosoitin sammuu merkiksi siitä, että maitoa ei enää pidetä halutun lämpöisenä (Kuva 11). Huomautus: Jos haluat syöttää...
 • Page 65 SUOMI Vauvanruuan lämmittäminen tuttipullonlämmittimellä Työnnä pistoke pistorasiaan (Kuva 3). Aseta vauvanruoka-astia tai -purkki keskelle tuttipullonlämmitintä (Kuva 15). Huomautus: Voit jättää ruoka-astian tai purkin kannen pois, jotta voit sekoittaa vauvanruokaa lämmityksen aikana. Täytä tuttipullonlämmitin samalla määrällä juomavettä kuin mitä lämmitettävää vauvanruokaa on (esimerkiksi 125 ml:n ruokamäärän lämmittämisessä...
 • Page 66 SUOMI Kun koko edistymisosoitin palaa tasaisesti, vauvanruoka on saavuttanut halutun lämpötilan. Huomautus: Vauvanruokien erilaisten koostumusten vuoksi on erittäin suositeltavaa sekoittaa ruokaa jatkuvasti ja tarkistaa sen lämpötila lämmityksen aikana parhaan tuloksen varmistamiseksi. Kun vauvanruoka on lämmintä, voit joko ottaa ruoka-astian tai purkin pois tuttipullonlämmittimestä...
 • Page 67 SUOMI Vauvanruoan pitäminen lämpimänä Kun vauvanruoka on halutun lämpöistä, tuttipullonlämmitin siirtyy automaattisesti lämpimänäpitotilaan. Tässä tilassa vauvanruokaa pidetään halutussa lämpötilassa 20 minuutin ajan (Kuva 22). Tuttipullonlämmitin sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua. Edistymisosoitin sammuu merkiksi siitä, että vauvanruokaa ei enää pidetä halutun lämpöisenä (Kuva 20). Huomautus: Jos haluat syöttää...
 • Page 68 SUOMI Sulatusasetus Tällä asetuksella voit sulattaa pakastettua rintamaitoa tai vauvanruokaa. Noudata kohdissa ‘Maidon lämmittäminen tuttipullonlämmittimellä’ tai ‘Vauvanruoan lämmittäminen tuttipullonlämmittimellä’ esitettyjä vaiheita. Edistymisosoitin alkaa vilkkua, kun laite on kytketty sulatusasetukselle. Edistymisosoitin alkaa vähitellen palaa valkoisena, mikä osoittaa sulatusvaiheiden edistymisen. Maito tai vauvanruoka on sulanut täysin, kun koko edistymisosoitin palaa tasaisesti.
 • Page 69 Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia. (Kuva 27) Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
 • Page 70: Italiano

  Impostazione riscaldamento del latte 3 Impostazione riscaldamento pappe Pulsante on/off Importante Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrate il vostro apparecchio sul sito www.philips.com/welcome. Prima di utilizzare lo scaldabiberon, leggete attentamente il presente manuale dell’utente e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
 • Page 71 ITALIANO l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini di età inferiore agli 8 anni, se non in presenza di un adulto. Tenete l’apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata di bambini di età...
 • Page 72 è danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, occorre farlo sostituire da Philips, un rivenditore specializzato Philips o da personale qualificato per evitare situazioni pericolose. - Non posizionate l’apparecchio sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici, né in un forno caldo.
 • Page 73 - Non tentate di aprire o riparare l’apparecchio da soli. Potete contattare il centro assistenza clienti Philips nel vostro paese (consultare la pagina www.philips.com/support). Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
 • Page 74 Utilizzo dello scaldabiberon Con questo scaldabiberon, potete riscaldare e scongelare in modo sicuro il latte nei biberon Philips Avent e il latte e gli alimenti per bambini nei recipienti. Lo scaldabiberon aiuta a preservare le preziose sostanze nutritive e le vitamine del latte materno perché...
 • Page 75 ITALIANO Uso dello scaldabiberon per riscaldare il latte Inserite la spina nella presa di corrente a muro (fig. 3). Posizionate un biberon centralmente nello scaldabiberon (fig. 4). Nota: per riscaldare il latte in un recipiente del latte, seguite gli stessi passaggi indicati per il riscaldamento del latte in un biberon. Riempite lo scaldabiberon con una quantità di acqua potabile pari a quella del latte da riscaldare (ad esempio, per riscaldare 125 ml di latte, è...
 • Page 76 ITALIANO Nota: l’indicatore di avanzamento mostra lo stato di avanzamento del processo di riscaldamento del latte e inizia a lampeggiare quando l’apparecchio è acceso. Quando la prima fase di riscaldamento è stata completata, il segmento inferiore lampeggia in maniera continua e il segmento successivo inizia a lampeggiare per indicare che è...
 • Page 77 ITALIANO Dare subito la pappa/il latte al bambino Premete il pulsante on/off per spegnere l’apparecchio ed estrarre il biberon (fig. 10). Controllate sempre la temperatura del latte prima di darlo al bambino. Mescolate il latte delicatamente nel biberon e controllate la temperatura del latte versandone qualche goccia sulla parte interna del polso (fig. 12).
 • Page 78 ITALIANO Riutilizzare subito lo scaldabiberon per un altro biberon Se volete riscaldare subito un altro biberon, lasciate che lo scaldabiberon si raffreddi per alcuni minuti. Per velocizzare il processo, riempite lo scaldabiberon con acqua fredda. Quando accendete lo scaldabiberon, l’indicatore di stato inizia a lampeggiare dal basso verso l’alto per indicare che l’apparecchio si sta scaldando di nuovo.
 • Page 79 ITALIANO Nota: lo scaldabiberon inizia a riscaldare non appena premete il pulsante. Data la grande varietà di consistenza degli alimenti per bambini, l’apparecchio non è in grado di rilevare esattamente per quanto tempo gli alimenti debbano essere riscaldati. L’indicatore di avanzamento inizia a riempirsi gradualmente con la spia bianca per indicare lo stato di avanzamento del processo di riscaldamento.
 • Page 80 ITALIANO Aumento della temperatura degli alimenti per bambini Assaggiate sempre gli alimenti per bambini o il latte dopo il riscaldamento per assicurarvi che non siano troppo caldi. Se desiderate scaldarli più a lungo, riponete nuovamente il recipiente nello scaldabiberon e lasciatelo nella modalità di mantenimento della temperatura per un breve periodo di tempo.
 • Page 81 ITALIANO Nota: non è possibile prolungare la modalità di mantenimento della temperatura dello scaldabiberon per più di 20 minuti. Controllate sempre la temperatura degli alimenti prima di darli al vostro bambino. Mescolate delicatamente gli alimenti per bambini nel recipiente o nel vasetto e assaggiateli per assicurarvi che non siano troppo caldi (fig. 21).
 • Page 82 ITALIANO Pulizia ed eliminazione del calcare Pulizia Dopo ogni uso, scollegate lo scaldabiberon dall’alimentazione e lasciatelo raffreddare (fig. 23). Rimuovete l’acqua dallo scaldabiberon per motivi igienici (fig. 24). Pulite l’esterno e l’interno dello scaldabiberon con un panno umido (fig. 25). Per la pulizia dello scaldabiberon, non utilizzate detergenti abrasivi, antibatterici, solventi chimici o utensili appuntiti. Nota: se avete utilizzato lo scaldabiberon per riscaldare pappe in un recipiente, assicuratevi che non ci siano residui sul fondo dello scaldabiberon.
 • Page 83 Non smaltite mai questi prodotti con gli altri rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto dei vostri prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute. (fig. 27) Garanzia e assistenza Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo ww.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
 • Page 84: Norsk

  Innstilling 3 for oppvarming av melk Innstilling for oppvarming av barnemat Av/på-knapp Viktig Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer apparatet ditt på www.philips.com/ welcome. Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker babyflaskevarmeren, og ta vare på den for fremtidig referanse.
 • Page 85 - Ikke bruk apparatet hvis støpselet, strømledningen, eller selve apparatet er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 86 - La apparatet avkjøles før du rengjør det. - Følg avkalkingsinstruksjonene for å unngå uopprettelig skade. - Ikke prøv å åpne eller reparere apparatet selv. Du kan kontakte Philips forbrukerstøtte i landet der du bor (se www.philips.com/support).
 • Page 87 Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt. Bruke babyflaskevarmeren Med denne babyflaskevarmeren kan du trygt varme og tine melk i Philips Avent-tåteflasker og melk eller babymat i beholdere. Babyflaskevarmeren bidrar til å ta vare på viktige næringsstoffer og vitaminer i brystmelk, siden den aldri overoppheter melken.
 • Page 88 NORSK Bruke babyflaskevarmeren til å varme opp melk Sett støpselet i stikkontakten (fig. 3). Plasser en flaske i babyflaskevarmeren (fig. 4). Merk: For å varme opp melk i en beholder, følger du de samme trinnene som er angitt for varming av melk i en flaske. Fyll babyflaskevarmeren med samme mengde drikkevann som den mengden melk du ønsker å varme opp (hvis du vil varme opp 125 ml melk, må...
 • Page 89 NORSK Merk: Under oppvarmingsprosessen sirkulerer melken for å sikre jevn oppvarming. Det tar ca. 10 minutter å varme opp 90 ml / 3 oz romtemperert melk. Det tar litt lenger tid å varme opp kald melk eller mye melk. Forsiktig: Ikke ta flasken ut av babyflaskevarmeren mens fremdriftsindikatoren blinker.
 • Page 90 NORSK Holde melken varm Når melken har nådd den ønskede temperaturen, slår babyflaskevarmeren automatisk over til varmemodusen. I denne modusen holdes melken varm på den innstilte temperaturen i 20 minutter (fig. 14). Babyflaskevarmeren slår seg av automatisk etter 20 minutter. Fremdriftsindikatoren slås av for å vise at melken ikke lenger er oppvarmet til den ønskede temperaturen (fig. 11). Merk: Hvis du vil mate barnet med melk i den angitte temperaturen, må du ta melkeflasken ut av babyflaskevarmeren og mate barnet umiddelbart etter at babyflaskevarmeren slås av, ellers vil melken avkjøles.
 • Page 91 NORSK Bruke babyflaskevarmeren for å varme opp barnemat Sett støpselet i stikkontakten (fig. 3). Plasser en beholder eller et glass med barnemat i babyflaskevarmeren (fig. 15). Merk: Beholderen/glasset med babymat kan være uten lokk, slik at du kan røre i maten under oppvarming. Fyll babyflaskevarmeren med samme mengde drikkevann som den mengden barnemat du ønsker å varme opp (hvis du vil varme opp 125 ml med barnemat, må...
 • Page 92 NORSK Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, har babymaten nådd den ønskede temperaturen. Merk: På grunn av den store variasjonen i barnematkonsistens anbefaler vi sterkt at du rører i barnematen uavbrutt mens den varmes opp, og kontrollerer temperaturen for best mulig resultat. Når barnematen er oppvarmet, kan du enten ta flasken ut av babyflaskevarmeren for å mate barnet umiddelbart (se avsnittet Mate barnet umiddelbart), eller du kan holde den varm i...
 • Page 93 NORSK Holde barnematen varm Når babymaten har nådd den ønskede temperaturen, slår babyflaskevarmeren automatisk over til varmemodus. I denne modusen holdes babymaten på den ønskede temperaturen i 20 minutter (fig. 22). Babyflaskevarmeren slår seg av automatisk etter 20 minutter. Fremdriftsindikatoren slås av for å vise at babymaten ikke lenger er oppvarmet til den ønskede temperaturen (fig. 20). Merk: Hvis du vil mate babyen med babymat ved den angitte temperaturen, må...
 • Page 94 NORSK Tineinnstilling På denne innstillingen kan du tine frossen melk eller barnemat. Følg trinnene som er angitt i avsnittet Bruke babyflaskevarmeren til oppvarming av melk, eller Bruke babyflaskevarmeren til oppvarming av barnemat. Fremdriftsindikatoren begynner å blinke når apparatet står i tineinnstillingen.
 • Page 95 Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering av gamle produkter bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø. (fig. 27) Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
 • Page 96: Português

  Regulação de aquecimento de comida para bebé Botão ligar/desligar Importante Para beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu aparelho em www.philips.com/ welcome. Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aquecedor de biberões e guarde-o para eventuais consultas futuras.
 • Page 97 PORTUGUÊS do aparelho e se forem alertadas para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
 • Page 98 Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado, para evitar situações de perigo. - Não coloque o aparelho sobre, nem próximo de, um fogão eléctrico ou a gás quente, nem de um...
 • Page 99 - Não tente abrir nem reparar o aparelho. Pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte www.philips.com/ support). Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.
 • Page 100 O sensor incorporado acompanha e controla a temperatura do leite, para evitar qualquer sobreaquecimento. Nota: Os sacos de leite materno Philips Avent e os biberões de 60 ml Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões. Explicação de regulações Pode escolher entre as seguintes regulações: (fig.
 • Page 101 PORTUGUÊS Utilizar o aquecedor de biberões para aquecer leite Introduza a ficha de alimentação na tomada eléctrica (fig. 3). Coloque um biberão no centro do aquecedor de biberões (fig. 4). Nota: Para aquecer leite num recipiente de armazenamento de leite, siga os passos indicados para o aquecimento do leite num biberão. Encha o aquecedor de biberões com uma quantidade de água potável igual à quantidade de leite que pretende aquecer (por exemplo, para aquecer 125 ml de leite, tem de utilizar 125 ml de água potável).
 • Page 102 PORTUGUÊS Nota: O indicador de progresso mostra a evolução do processo de aquecimento do leite. O indicador de progresso fica intermitente quando o aparelho está ligado. Quando a primeira fase de aquecimento está concluída, o segmento inferior permanece continuamente aceso e o segmento seguinte fica intermitente para indicar que está...
 • Page 103 PORTUGUÊS Alimentar o seu bebé de imediato Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho e retire o biberão com leite (fig. 10). Verifique sempre a temperatura do leite antes de alimentar o seu bebé. Agite suavemente o leite no biberão e verifique a temperatura do leite, colocando algumas gotas na parte interior do seu pulso (fig. 12). Desligue a ficha do aparelho e esvazie o aquecedor de biberões (fig. 13). Manter o leite quente Quando o leite atingir a temperatura pretendida, o aquecedor de biberões muda automaticamente para o modo para manter quente. Neste modo, o leite é mantido à temperatura definida durante 20 minutos (fig. 14).
 • Page 104 PORTUGUÊS Desligue a ficha do aparelho e esvazie o aquecedor de biberões (fig. 13). Reutilizar o aquecedor de biberões de imediato para outro biberão Se quiser aquecer outro biberão imediatamente a seguir, deixe o aquecedor de biberões arrefecer durante alguns minutos. Para acelerar este processo, encha o aquecedor de biberões com água fria. Quando liga o aquecedor de biberões, o indicador de progresso fica intermitente para indicar que o aparelho está...
 • Page 105 PORTUGUÊS Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. A luz no indicador de progresso acende-se para indicar que o aquecedor de biberões está ligado (fig. 18). Nota: O aquecedor de biberões começa a aquecer imediatamente depois de premir o botão. Devido à grande variedade de consistências dos alimentos, não é possível o aparelho detectar exactamente durante quanto tempo a comida de bebé deve ser aquecida. O indicador de progresso começa a ser preenchido gradualmente com luz branca para indicar o progresso do processo de aquecimento. Durante o processo de aquecimento, não retire o...
 • Page 106 PORTUGUÊS Aumentar a temperatura da comida do bebé Prove sempre a comida do bebé depois de a aquecer para se assegurar de que não está demasiado quente. Se quiser aquecer mais um pouco, volte a colocar o recipiente no aquecedor de biberões no modo para manter quente durante algum tempo e continue a mexer (fig. 15). Se tiver acabado de desligar o aquecedor de biberões ou este se tiver desligado automaticamente, ligue-o novamente sem retirar a água quente do seu interior e siga o passo anterior (fig. 18).
 • Page 107 PORTUGUÊS Nota: Não é possível prolongar o modo para manter quente do aquecedor de biberões durante mais de 20 minutos. Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho. Mexa cuidadosamente e prove a comida para se assegurar de que não está demasiado quente (fig. 21). Desligue a ficha do aparelho e esvazie o aquecedor de biberões (fig. 13). Voltar a utilizar o aquecedor de biberões de imediato para outro recipiente de comida de bebé Se quiser aquecer outro recipiente ou frasco de comida imediatamente a seguir, deixe o aquecedor de biberões arrefecer durante alguns minutos.
 • Page 108 PORTUGUÊS Limpeza e descalcificação Limpeza Depois de cada utilização, desligue o aquecedor de biberões e deixe-o arrefecer (fig. 23). Retire a água do aquecedor de biberões por razões higiénicas (fig. 24). Limpe o exterior e o interior do aquecedor de biberões com um pano húmido (fig. 25). Não utilize agentes de limpeza abrasivos e antibacterianos, solventes químicos nem objectos afiados para limpar o aquecedor de biberões. Nota: Se tiver utilizado o aquecedor de biberões para aquecer recipientes com comida para bebé, assegure-se de que não permanecem quaisquer restos de comida para bebé na parte inferior do aquecedor de biberões. Descalcificação Recomenda-se a descalcificação do aquecedor de biberões a cada quatro semanas para garantir um funcionamento eficiente.
 • Page 109 A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública. (fig. 27) Garantia e assistência Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/ support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
 • Page 110: Svenska

  Inställning för mjölkuppvärmning 2 Inställning för mjölkuppvärmning 3 Inställning för barnmatsuppvärmning På/av-knapp Viktigt Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din apparat på www.philips.com/ welcome. Läs användarhandboken noggrant innan du använder nappflaskvärmaren, och spara den för framtida bruk.
 • Page 111 13 ampere. - Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett serviceombud auktoriserat av Philips eller av likvärdigt kvalificerade personer för att undvika faror.
 • Page 112 SVENSKA - Förvärm inte apparaten. - Placera alltid en helt monterad flaska med lock i nappflaskvärmaren innan du häller i vatten. - Se till att du häller i vatten innan du slår på nappflaskvärmaren. - Varmt vatten kan orsaka allvarliga brännskador. Var försiktig när nappflaskvärmaren innehåller varmt vatten.
 • Page 113 Den inbyggda sensorn spårar och reglerar mjölktemperaturen för att alltid undvika överhettning. Obs! Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och Philips Avent 60 ml-flaskor kan inte användas i den här nappflaskvärmaren. Förklaring av inställningar Du kan välja mellan följande inställningar: (Bild 2)
 • Page 114 SVENSKA Använda nappflaskvärmaren till att värma mjölk Sätt in stickkontakten i vägguttaget (Bild 3). Placera flaskan mitt i nappflaskvärmaren (Bild 4). Obs! Om du vill värma mjölk i en mjölkförvaringsbehållare följer du samma steg som anges för uppvärmning av mjölk i en flaska. Fyll nappflaskvärmaren med samma mängd dricksvatten som den mängd mjölk som du vill värma (om du till exempel vill värma upp 125 ml mjölk ska du använda 125 ml dricksvatten).
 • Page 115 SVENSKA Obs! Under uppvärmningsprocessen cirkulerar mjölken för att bli jämnt uppvärmd. Det tar cirka 10 minuter att värma 90 ml rumstempererad mjölk. Det tar något längre tid att värma upp kall mjölk eller en stor mängd mjölk. Försiktighet: Ta inte bort flaskan ur nappflaskvärmaren medan förloppsindikatorn blinkar. När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken har mjölken har nått angiven temperatur.
 • Page 116 SVENSKA Hålla mjölken varm När mjölken har uppnått önskad temperatur växlar nappflaskvärmaren automatiskt till varmhållningsläget. I det här läget håller mjölken inställd temperatur i 20 minuter (Bild 14). Nappflaskvärmaren stängs automatiskt av efter 20 minuter. Förloppsindikatorn stängs av för att visa att mjölken inte längre håller önskad sluttemperatur (Bild 11). Obs! Om du vill mata barnet med mjölk som håller den inställda temperaturen måste du ta ut mjölkflaskan ur nappflaskvärmaren och ge den till barnet direkt när nappflaskvärmaren stängs av, annars svalnar mjölken.
 • Page 117 SVENSKA Använda nappflaskvärmaren till att värma barnmat Sätt in stickkontakten i vägguttaget (Bild 3). Placera en barnmatsbehållare eller ett kärl mitt i nappflaskvärmaren (Bild 15). Obs! Du kan ta av locket till barnmatsbehållaren eller kärlet, så att du kan röra om maten under uppvärmningen. Fyll nappflaskvärmaren med samma mängd dricksvatten som den mängd barnmat som du vill värma (om du till exempel vill värma 125 ml barnmat ska du använda 125 ml dricksvatten).
 • Page 118 SVENSKA När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken håller barnmaten önskad temperatur. Obs! Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om kontinuerligt och kontrollera temperaturen när du värmer barnmaten. När barnmaten är varm kan du antingen ta ur barnmatsbehållaren eller kärlet ur nappflaskvärmaren för att mata barnet direkt (se avsnittet ”Mata barnet direkt”) eller hålla den varm i nappflaskvärmaren (se avsnittet ”Hålla barnmaten varm”).
 • Page 119 SVENSKA Hålla barnmaten varm När barnmaten har uppnått önskad sluttemperatur växlar nappflaskvärmaren automatiskt till varmhållningsläget. I det här läget håller barnmaten inställd temperatur i 20 minuter (Bild 22). Nappflaskvärmaren stängs automatiskt av efter 20 minuter. Förloppsindikatorn stängs av för att visa att barnmaten inte längre håller önskad temperatur (Bild 20). Obs! Om du vill mata barnet med barnmat som håller den inställda temperaturen måste du ta ut barnmaten ur flaskvärmaren och ge den till barnet direkt när nappflaskvärmaren stängs av, annars svalnar barnmaten vartefter.
 • Page 120 SVENSKA Upptiningsinställning Med den här inställningen kan du tina fryst mjölk eller barnmat. Följ stegen som anges i avsnitten ”Använda nappflaskvärmaren till att värma mjölk” eller ”Använda nappflaskvärmaren till att värma barnmat”. Förloppsindikatorn börjar blinka när apparaten är i upptiningsläget. Förloppsindikatorn fylls gradvis med vitt ljus som visar upptiningsförloppet.
 • Page 121 Korrekt kassering av gamla produkter bidrar till att förhindra en negativ påverkan på miljö och hälsa. (Bild 27) Garanti och support Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
 • Page 124 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips Group. ©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4213.354.3668.3...