Download  Print this page

Advertisement

na morebitne nevarnosti. Otroci aparata ne smejo
čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod
nadzorom. Aparat in kabel hranite izven dosega
otrok pod 8. letom starosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Kabla, vtiča ali aparata ne potopite v vodo ali
drugo tekočino.
- Omrežni kabel ne sme viseti čez rob mize ali
delovne površine. Odvečno dolžino kabla lahko
zvijete v podstavek grelnika otroških stekleničk, da
zagotovite njegovo stabilnost.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparat priključite samo v ozemljeno stensko vtičnico.
Vtikač mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Pred priključitvijo aparata na električno omrežje
preverite, ali na dnu aparata navedena napetost
ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Če morate uporabiti podaljšek, poskrbite, da gre
za ozemljen podaljšek z oceno vsaj 13 amperov.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan vtič,
omrežni kabel ali naprava sama. Poškodovan omrežni
kabel sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik
družbe Philips, pooblaščen servisni center družbe
Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Naprave ne postavljajte na ali v bližino izvora
vročega plina, električnega štedilnika ali v segreto
pečico.
- Naprave ne pregrevajte.
SLOVENŠČINA
81

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: