Download  Print this page

Advertisement

Odstranjevanje vodnega kamna
Priporočljivo je, da vodni kamen iz grelnika otroških stekleničk odstranite
vsake štiri tedne, da zagotovite njegovo trajno učinkovito delovanje.
1
Za odstranjevanje vodnega kamna iz grelnika otroških stekleničk
uporabite mešanico s 50 ml belega vinskega kisa in 100 ml hladne
vode. Najprej izberite nastavitev za odmrzovanje, vklopite grelnik
otroških stekleničk in aparat pustite delovati 10 minut. Raztopino
pustite v grelniku otroških stekleničk, dokler se vodni kamen
popolnoma ne razkroji. (Sl. 26)
Opomba: Uporabite lahko tudi sredstva za odstranjevanje vodnega kamna s
citronsko kislino.
Opomba: Ne uporabljajte drugih vrst sredstva za odstranjevanje vodnega
kamna.
2
Preden otroških grelnik stekleničk izpraznite, ga izklopite (Sl. 23).
3
Grelnik otroških stekleničk izpraznite in temeljito izperite njegovo
notranjost. Če po tem še vedno opazite sledove vodnega kamna,
postopek ponovite (Sl. 24).
Recikliranje
-
Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje
odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne
predpise in izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
S pravilnim odlaganjem izrabljenih izdelkov pomagate preprečevati
morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. (Sl. 27)
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/
support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
SLOVENŠČINA
91

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: