Download  Print this page

Advertisement

SRPSKI

92
Opšti opis (Sl. 1)
1
Grejač za dečje bočice
2
Indikator toka
3
Postavke i dugme za uključivanje/isključivanje
4
Postavka za odmrzavanje
5
Postavka za zagrevanje mleka 1
6
Postavka za zagrevanje mleka 2
7
Postavka za zagrevanje mleka 3
8
Postavka za zagrevanje hrane za bebe
9
Dugme za uključivanje/isključivanje
Važno
Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi
kompanija Philips, registrujte proizvod na
www.philips.com/welcome.
Pre upotrebe grejača za dečje bočice pažljivo
pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za
buduće potrebe.
Opasnost
- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost,
ne ispirajte je pod slavinom.
Upozorenje
- Aparat koristite isključivo u zatvorenom.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od
8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim
ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom
iskustva i znanja, pod uslovom da su pod
nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu
upotrebu aparata i da razumeju moguće

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: