Download  Print this page

Advertisement

УКРАЇНСЬКА
110
Примітка: Індикатор виконання показує поступ процесу підігрівання
молока. Індикатор виконання починає блимати, коли пристрій
увімкнено. Після завершення першого етапу підігрівання нижній
сегмент світиться без блимання, а наступний сегмент починає
блимати, щоб показати виконання другого етапу підігрівання. Ці дії
продовжуються до завершення третього етапу підігрівання. Потім
індикатор виконання світиться повністю.
Примітка: Під час нагрівання молоко циркулює для забезпечення
рівномірного підігрівання. Щоб підігріти 90 мл молока до кімнатної
температури, потрібно приблизно 10 хвилин. Підігрівання холодного
молока або великої кількості молока займає трохи більше часу.
Увага: Не виймайте пляшечку з пристрою, поки блимає індикатор
виконання.
7
Коли весь індикатор виконання світиться без блимання, це
означає, що молоко підігріте до встановленої температури.
Коли молоко підігріється, можна вийняти пляшечку з пристрою
,
для нагрівання та одразу годувати дитину (див. розділ
"Годування дитини одразу") або зберігати його теплим у
пристрої для підігрівання пляшечок з дитячим харчуванням
(див. розділ "Збереження тепла молока").
Підвищення температури молока
1
Якщо Ви хочете, щоб молоко було теплішим, можна збільшити
температуру молока поступово після того, як воно нагріється,
встановивши налаштування підігрівання молока 3 і залишивши
пляшечку в пристрої у режимі збереження тепла (Мал. 9).
2
Якщо Ви щойно вимкнути пристрій для нагрівання дитячих
пляшечок або якщо він вимкнувся автоматично, увімкніть його,
не виливаючи з нього теплої води, і виконайте описану вище дію
(Мал. 10).

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: