Download  Print this page

Advertisement

Vysvetlenie nastavení
-
Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení: (Obr. 2)
Nastavenie rozmrazovania: Rozmrazovanie fľaše alebo nádoby
so zmrazeným mliekom alebo zmrazenou detskou stravou.
Bez ohrievania.
Nastavenia ohrevu mlieka: Ak chcete fľašu mlieka ohriať na bezpečnú
teplotu, zvoľte niektoré z nasledujúcich nastavení. Nastavenie 2 ohreje
mlieko približne na telesnú teplotu. Nastavenie 1 ohreje mlieko
na trocha nižšiu teplotu a nastavenie 3 ohreje mlieko na mierne vyššiu
teplotu.
Nastavenie ohrevu detskej stravy: Použite toto nastavenie, ak chcete
ohriať nádobu alebo sklenenú fľašu s detskou stravou.
Používanie ohrievača detských fliaš na ohrev mlieka
1
Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky (Obr. 3).
2
Fľašu vložte do stredu ohrievača detských fliaš (Obr. 4).
Upozornenie: Ak chcete ohriať mlieko v nádobe na uskladnenie mlieka,
postupujte rovnako ako pri ohreve mlieka vo fľaši.
3
Naplňte ohrievač detských fliaš rovnakým množstvom pitnej vody
ako je množstvo mlieka, ktoré chcete ohriať (napr. na ohriatie
125 ml/4 oz mlieka je potrebné použiť 125 ml pitnej vody).
V prípade väčšieho objemu mlieka (> 180 ml/6 oz) naplňte ohrievač
detských fliaš tak, aby hladina vody nesiahala vyššie ako približne
1 cm pod vrchný okraj ohrievača (to sa rovná naliatiu 160 ml pitnej
vody). Presné množstvo vody je zárukou správneho ohrevu. (Obr. 5)
4
Zvoľte požadované nastavenie (Obr. 6).
Upozornenie: Zo skúseností vieme, že ideálna teplota mlieka môže byť
u každého dieťaťa iná. Závisí to od ich potrieb alebo od vonkajších faktorov
(napr. teploty prostredia). Všetky tri nastavenia ohrejú mlieko na bezpečnú
teplotu, ktorá bude vyhovovať vášmu dieťaťu a zároveň pomáha v mlieku
uchovávať všetky výživné látky a vitamíny.
SLOVENSKY
71

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: