Download  Print this page

Advertisement

ROMÂNĂ
64
Păstrarea hranei pentru bebeluşi caldă
1
Când laptele ajunge la temperatura dorită, aparatul de încălzit
biberoane comută automat la modul de păstrare la cald. În acest
mod, hrana pentru bebeluşi este menţinută la temperatura dorită
timp de 20 de minute (fig. 22).
2
Aparatul de încălzit biberoane se opreşte automat după 20 de minute.
Indicatorul de progres se opreşte pentru a indica faptul că hrana
pentru bebeluşi nu mai este menţinută la temperatura dorită (fig. 20).
Notă: Dacă doreşti să hrăneşti bebeluşul cu hrana la temperatura setată,
trebuie să scoţi hrana pentru bebeluşi din aparatul de încălzit biberoane şi
să o dai bebeluşului tău imediat după ce aparatul de încălzit biberoane se
opreşte. Dacă nu faci acest lucru, hrana pentru bebeluşi se răceşte uşor.
Notă: Nu poţi prelungi modul de păstrare la cald al aparatului de încălzit
biberoane pentru mai mult de 20 de minute.
3
Verifică întotdeauna temperatura hranei înainte de a hrăni
bebeluşul. Amestecă uşor hrana pentru bebeluşi din recipientul sau
vasul cu hrană şi gustă hrana pentru bebeluşi pentru a te asigura că
nu este prea fierbinte (fig. 21).
4
Scoate aparatul din priză şi goliţi aparatul de încălzit biberoane
(fig. 13).
Reutilizarea imediată a aparatului de încălzit biberoane
pentru alt recipient cu hrană pentru bebeluşi
Dacă doreşti să încălzeşti imediat alt recipient sau vas cu hrană pentru
bebeluşi, lasă aparatul de încălzit biberoane să se răcească timp de câteva
minute. Pentru a accelera acest proces, umple aparatul de încălzit
biberoane cu apă rece, proaspătă. Atunci când porneşti aparatul de
încălzit biberoane, indicatorul de progres începe să lumineze intermitent
de jos în sus pentru a indica faptul că aparatul se încălzeşte din nou.
Notă: Dacă indicatorul de progres este aprins, dar nu luminează intermitent,
aparatul de încălzit biberoane este încă prea fierbinte pentru a încălzi alt
recipient sau vas cu hrană pentru bebeluşi. Opreşte aparatul de încălzit
biberoane, lasă-l să se răcească timp de câteva minute şi asigură-te că îl
umpli cu apă rece, proaspătă.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: