Download  Print this page

Advertisement

SLOVENŠČINA
84
Segrevanje mleka z grelnikom otroških stekleničk
1
Napajalni vtič vključite v stensko vtičnico (Sl. 3).
2
Stekleničko postavite na sredino grelnika otroških stekleničk (Sl. 4).
Opomba: Mleko v posodici segrejte na enak način kot mleko v steklenički.
3
V grelnik otroških stekleničk nalijte enako količino pitne vode kot
mleka, ki ga želite segreti (če na primer želite segreti 125 ml mleka,
morate naliti 125 ml pitne vode). Če želite segreti večjo količino
mleka (> 180 ml), vodo lahko nalijete največ do približno 1 cm pod
robom grelnika otroških stekleničk (torej dodate 160 ml pitne
vode). Natančen nivo vode zagotavlja učinkovito segrevanje. (Sl. 5)
4
Izberite želeno nastavitev (Sl. 6).
Opomba: Izkušnje kažejo, da imajo dojenčki radi določeno temperaturo
mleka. To je lahko zaradi osebnega okusa ali zunanjih dejavnikov (npr.
temperature okolja). Vse tri nastavitve zagotavljajo, da je mleko segreto na
varno končno temperaturo, ki je udobna za dojenčka, hranilne snovi in
vitamini v mleku pa so ohranjeni.
5
Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite aparat. Indikator v
gumbu zasveti, kar označuje, da je grelnik otroških stekleničk
vklopljen (Sl. 7).
Opomba: Grelnik otroških stekleničk s segrevanjem začne takoj,
ko pritisnete gumb.
6
Indikator poteka se postopoma polni z belo svetlobo in označuje
potek segrevanja mleka (Sl. 8).
Opomba: Indikator poteka prikazuje potek segrevanja mleka. Ko je aparat
vklopljen, začne utripati. Ko je prva faza segrevanja končana, spodnji del
začne svetiti, naslednji pa utripati, kar pomeni, da je druga faza segrevanja v
teku. To se nadaljuje, dokler ni končana tretja faza. Nato indikator poteka
sveti v celoti.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: