Download  Print this page

Advertisement

HRVATSKI

18
Opći opis (Sl. 1)
1
Grijač za bočice
2
Indikator napretka
3
Gumb za postavke i uključivanje/isključivanje
4
Postavka za odmrzavanje
5
Postavka za zagrijavanje mlijeka 1
6
Postavka za zagrijavanje mlijeka 2
7
Postavka za zagrijavanje mlijeka 3
8
Postavka za zagrijavanje hrane za bebe
9
Gumb za uključivanje/isključivanje
Važno!
Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips,
registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/
welcome.
Prije uporabe grijača bočica za bebe pažljivo
pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za
buduće potrebe.
Opasnost
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku
drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.
Upozorenje
- Aparat koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad
8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima te osobe
koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod
uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili
upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: