Download  Print this page

Advertisement

ROMÂNĂ
54
Descriere generală (fig. 1)
1
Aparat de încălzit biberoane
2
Indicator de progres
3
Buton de pornire/oprire şi pt. setări
4
Setare pentru dezgheţare
5
Setare pt. încălzirea laptelui 1
6
Setare pt. încălzirea laptelui 2
7
Setare pt. încălzirea laptelui 3
8
Setare pt. încălzirea hranei pentru bebeluşi
9
Butonul Pornit/Oprit
Important
Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistrează-ţi aparatul la www.philips.com/
welcome.
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de
a utiliza aparatul de încălzit biberoane şi păstrează-l
pentru consultare ulterioară.
Pericol
- Nu introdu niciodată aparatul în apă sau în alt
lichid şi nici nu-l clăti sub jet de apă.
Avertisment
- Utilizează aparatul numai în interior.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii
începând de la vârsta de 8 ani şi persoane care au
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului şi

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: