Download  Print this page

Advertisement

Uporaba grijača bočica za bebe za zagrijavanje hrane za bebe
1
Priključite utikač u zidnu utičnicu (Sl. 3).
2
Spremnik/staklenku s hranom za bebe stavite u sredinu grijača
bočica za bebe (Sl. 15).
Napomena: Možete skinuti poklopac sa spremnika/staklenke s hranom za
bebe, tako da hranu za bebu možete miješati tijekom zagrijavanja.
3
Napunite grijač bočica za bebe količinom vode za piće jednakom
količini hrane za bebe koju želite zagrijati (na primjer, za zagrijavanje
125 ml / 4 oz hrane za bebe trebate koristiti 125 ml / 4 oz vode za
piće). Ako želite zagrijati veliku količinu hrane za bebe, maksimalna
razina vode približno je 1 cm / 0,4 inča ispod ruba grijača bočica za
bebe (što odgovara 160 ml / 4,5 oz vode za piće). Precizna razina
vode osigurava pravilno zagrijavanje. (Sl. 16)
4
Odaberite postavku za zagrijavanje hrane za bebe (Sl. 17).
5
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili
aparat. Indikator napretka zasvijetlit će, što znači da je grijač bočica
za bebe uključen (Sl. 18).
Napomena: Grijač bočica za bebe počinje zagrijavanje čim pritisnete gumb.
Uslijed velike razlike u gustoći različite hrane za bebe, aparat ne može točno
odrediti koliko se dugo hrana za bebe treba zagrijavati.
6
Indikator napretka počinje se postupno puniti bijelim svjetlom
naznačujući napredak zagrijavanja. Tijekom zagrijavanja staklenku ili
spremnik nemojte vaditi iz grijača bočica za bebe nego hranu za
bebe miješajte dok je staklenka ili spremnik još uvijek u grijaču
bočica za bebe (Sl. 19).
Napomena: Možete započeti miješanje hrane za bebu nakon što drugi
segment indikatora napretka počne stalno svijetliti. Miješanje prije tog
trenutka nije učinkovito jer je temperatura hrane za bebu još uvijek preniska.
Oprez: Tijekom zagrijavanja spremnik ili staklenku s hranom nemojte
vaditi iz grijača bočica za bebe.
HRVATSKI
25

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: