Download  Print this page

Advertisement

LATVIEŠU
48
Piezīme: Ja vēlaties barot mazuli ar pienu iestatītajā temperatūrā, jums
jāizņem piena pudelīte no pudelītes sildītāja un jāpabaro mazulis tūlīt pēc
pudelites sildītāja izslēgšanās, citādi piens atdzisīs.
Piezīme: Jūs nevarat paildzināt pudelītes sildītāja siltuma saglabāšanas
režīma darbību ilgāk par 20 minūtēm.
Ievērībai! Nav ieteicams uzsildīt krūts pienu divreiz, jo pienā sāk
veidoties baktērijas.
3
Vienmēr pārbaudiet piena temperatūru pirms mazuļa barošanas.
Saudzīgi pakratiet pienu pudelītē vai uzglabāšanas traukā un
pārbaudiet piena temperatūru, uzpilinot mazliet uz savas
locītavas (Zīm. 12).
4
Atvienojiet ierīci un iztukšojiet pudelītes sildītāju (Zīm. 13).
Pudelītes sildītāja tūlītēja atkārtota izmantošana citai
pudelītei
Ja tūlīt vēlaties uzsildīt citu pudelīti, ļaujiet zīdaiņa pudelītes sildītājam dažas
minūtes atdzist. Lai paātrinātu šo procesu, uzpildiet pudelītes sildītāju ar
svaigu aukstu ūdeni. Ieslēdzot pudelītes sildītāju, norises indikators sāk
mirgot no apakšas līdz augšai, lai norādītu, ka ierīce atkal uzsilst.
Piezīme: Ja norises indikators deg, taču nemirgo, pudelītes sildītājs joprojām ir
pārāk silts, lai uzsildītu citu pudelīti. Lūdzu, izslēdziet pudelītes sildītāju, ļaujiet
tam dažas minūtes atdzist un pēc tam uzpildiet ar aukstu ūdeni.
Pudelītes sildītāja izmantošana zīdaiņu pārtikas sildīšanai
1
Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā (Zīm. 3).
2
Novietojiet zīdaņu pārtikas trauku vai burciņu pudelītes sildītāja
centrā (Zīm. 15).
Piezīme: Varat noņemt trauka vai burciņas vāciņu, lai sildīšanas laikā
apmaisītu zīdaiņa pārtiku.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: