Download  Print this page

Advertisement

Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un
noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Pudelītes sildītāja izmantošana
Ar šo pudelītes sildītāju varat droši sildīt un atkausēt pienu Philips Avent
barošanas pudelītēs un pienu vai zīdaiņu pārtiku piemērotos traukos.
Pudelītes sildītājs palīdz saglabāt vērtīgās barības vielas un vitamīnus krūts
pienā, jo piens nekad netiek pārkarsēts. Ja piens kļūst pārāk silts, barības
vielas un vitamīni tiek zaudēti. Lai palīdzētu saglabāt krūts piena kvalitāti,
svarīgi uzsildīt pienu drošā un kontrolētā veidā. Pudelītes sildītājs ir
izstrādāts, lai uzsildītu pienu vienmērīgi un izvairītos no karstajiem
punktiem, jo piens cirkulē sildīšanas laikā. Iebūvētais sensors izseko un
kontrolē piena temperatūru, lai novērstu pārkaršanu.
Piezīme: Philips Avent krūts piena maisiņi un Philips Avent 60 ml pudelītes
nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.
Iestatījumu izskaidrojums
-
Varat izvēlēties no šādiem iestatījumiem: (Zīm. 2)
Atkausēšanas iestatījums: lai atkausētu pudelīti vai trauku ar saldētu pienu
vai zīdaiņu pārtiku. Sildīšana nenotiek.
Piena sildīšanas iestatījumi: izvēlieties vienu no šiem iestatījumiem, kad
vēlaties uzsildīt piena pudelīti līdz drošai temperatūrai. 2. iestatījums
uzsilda pienu līdz aptuveni ķermeņa temperatūrai. 1. iestatījums uzsilda
pienu līdz mazliet zemākai temperatūrai, bet 3. iestatījums uzsilda
pienu līdz mazliet augstākai temperatūrai.
Zīdaiņa pārtikas sildīšanas iestatījums: izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties
uzsildīt trauku vai burciņu ar zīdaiņa pārtiku.
Pudelītes sildītāja izmantošana piena sildīšanai
1
Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā (Zīm. 3).
2
Ievietojiet pudelīti pudelītes sildītāja centrā (Zīm. 4).
Piezīme: Lai uzsildītu pienu, kas atrodas piena uzglabāšanas traukā, veiciet
tās pašas darbības, kas norādītas pienam pudelītē.
LATVIEŠU
45

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: