Download  Print this page

Advertisement

Opomba: Mleko med segrevanjem kroži, kar zagotavlja enakomerno
segrevanje. 90 ml mleka sobne temperature se segreje v približno
10 minutah. Segrevanje hladnega mleka ali večje količine mleka lahko traja
nekaj dlje časa.
Pozor: Stekleničke ne odstranite iz grelnika otroških stekleničk, ko
utripa indikator poteka.
7
Ko celotni indikator poteka začne svetiti, je mleko doseglo
nastavljeno temperaturo.
Ko je mleko toplo, lahko stekleničko vzamete iz grelnika otroških
,
stekleničk in dojenčka nahranite takoj (oglejte si razdelek "Takojšnje
hranjenje dojenčka") ali pa jo pustite na toplem v grelniku otroških
stekleničk (oglejte si razdelek "Ohranjanje toplote mleka").
Povišanje temperature mleka
1
Če želite povišati temperaturo mleka, jo lahko postopoma višate
tako, da preklopite na nastavitev 3 za pogrevanje mleka in
stekleničko pustite v aparatu v načinu ohranjanja toplote (Sl. 9).
2
Če ste izklopili grelnik otroških stekleničk ali če se je izklopil
samodejno, ga ponovno vklopite, toplo vodo pustite v njem in
sledite zgornjim korakom (Sl. 10).
3
Grelnik otroških stekleničk se po 20 minutah v načinu ohranjanja
toplote samodejno izklopi (Sl. 11).
Takojšnje hranjenje dojenčka
1
Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite aparat, in iz njega
odstranite stekleničko z mlekom (Sl. 10).
2
Preden začnete hraniti dojenčka, vedno preverite temperaturo
mleka. Mleko nežno zavrtite v steklenički in njegovo temperaturo
preverite tako, da si nekaj kapljic kapnete na notranjo stran
zapestja (Sl. 12).
3
Izklopite aparat in izpraznite grelnik otroških stekleničk (Sl. 13).
SLOVENŠČINA
85

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: