Download  Print this page

Advertisement

SLOVENSKY
76
Zvýšenie teploty detskej stravy
1
Po zohriatí vždy ochutnajte detskú stravu, aby ste sa uistili, že nie je
príliš horúca. Ak chcete, aby mala detská strava vyššiu teplotu,
vložte nádobu späť do ohrievača detských fliaš a určitý čas ju tam
nechajte pri režime udržiavania teploty. Detskú stravu neustále
miešajte (Obr. 15).
2
Ak ste ohrievač detských fliaš práve vypli alebo sa automaticky
vypol sám, opäť ho zapnite bez toho, aby ste z neho odstránili teplú
vodu, a pokračujte vyššie uvedeným krokom (Obr. 18).
3
Ohrievač detských fliaš sa automaticky vypne po 20 minútach
režimu udržiavania teploty (Obr. 20).
Okamžité nakŕmenie dieťaťa
1
Stlačením vypínača vypnite zariadenie a vyberte nádobu alebo
sklenenú fľašu na detskú stravu (Obr. 18).
2
Po zohriatí ochutnajte detskú stravu, aby ste sa uistili, že nie je príliš
horúca (Obr. 21).
3
Zariadenie odpojte zo siete a vyprázdnite ohrievač detských fliaš
(Obr. 13).
Udržiavanie teploty detskej stravy
1
Keď detská strava dosiahne požadovanú teplotu, ohrievač detských
fliaš sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. V tomto
režime je požadovaná teplota detskej stravy udržiavaná po dobu
20 minút (Obr. 22).
2
Ohrievač detských fliaš sa po 20 minútach automaticky vypne.
Indikátor priebehu zhasne, čím signalizuje, že zariadenie už
neudržiava požadovanú teplotu detskej stravy (Obr. 20).
Upozornenie: Ak chcete svoje dieťa nakŕmiť detskou stravou zohriatou
na nastavenú teplotu, musíte detskú stravu z ohrievača vybrať a dieťa
nakŕmiť ihneď po vypnutí ohrievača detských fliaš, inak detská strava pomaly
vychladne.

Advertisement

   Also See for Philips AVENT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: