Download Print this page

Controleren Van De Bedrijfsveiligheid; Visuele Controle; Veiligheidscontroles; Stukcontrole (Alleen Duitsland) - Bosch SDL 41 Series Product Description

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
nl
�� | S�� ��� � S�� ��� | Controleren van de bedrijfsveiligheid
5.
Controleren van de
bedrijfsveiligheid
5.�
Controle-intervallen
Component

Visuele controle

Veiligheidscontrole

Stukcontrole (alleen Duitsland)

5.�
Visuele controle
Bij elk inschakelen een visuele controle uitvoeren.
i
De ingebouwde elektronica controleert de veilig-
heidsrelevante functies bij elk inschakelen automa-
tisch.
5.�

Veiligheidscontroles

Veiligheidscontrole Duitsland
De exploitant moet minstens eenmaal per jaar de
veiligheidsrelevante inrichtingen van de installatie
controleren (BGV A1, §39 alinea 1 en 3).
Veiligheidscontrole internationaal
De exploitant moet minstens eenmaal per jaar de
veiligheidsrelevante inrichtingen van de installatie
controleren. De wettelijke voorschriften van een land
moeten in elk geval in acht genomen worden.
5.�
Stukcontrole (alleen �uitsland)
De stukcontrole moet door een gediplomeerde en be-
edigde deskundige uitgevoerd worden.
R
Voor de eerste inbedrijfstelling door een geautori-
seerde klantendienstmonteur.
R
Iedere 2 jaar (herhalingscontrole).
R
Direct (binnen 4 weken) na een reparatie door
SDL 41x / SDL 42x, wanneer bouwgroepen werden
vervangen die voor de meting relevant zijn.
!
De datum voor de volgende stukcontrole moet goed
zichtbaar op de SDL 41x / SDL 42x, aangebracht
zijn.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Buitenbedrijfstelling
6.�

Tijdelijke buitenbedrijfstelling

Bij langer niet-gebruik:
SDL 41x / SDL 42x met houten wiggen tegen verschuiven in
dwarsrichting beveiligen.
6.�

Verplaatsing

Bij het doorgeven van SDL 41x / SDL 42x de meegeleverde docu-
mentatie in z'n geheel doorgeven.
x
SDL 41x / SDL 42x alleen in originele verpakking of gelijkwaardi-
x
ge verpakking transporteren.
x
De elektrische aansluiting scheiden.
Aanwijzingen voor de eerste inbedrijfstelling in acht
nemen.
6.�

Verwijderen en tot schroot verwerken

6.�.�

Watervervuilende stoffen

!
Oliën en vetten evenals oliehoudend en vethoudend
afval (b.v. filters) zijn watervervuilende stoffen!
1. Watervervuilende stoffen niet in het riool terecht
laten komen.
2. Watergevaarlijke stoffen conform de geldige voor-
schriften verwijderen.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� en toebehoren
De SDL 41x / SDL 42x demonteren, op materialen sorteren en vol-
gens de geldige voorschriften afvoeren.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425