Download Print this page

Sdl 41X / Sdl 42X; Eerste Inbedrijfstelling; Bediening; Reiniging En Onderhoud - Bosch SDL 41 Series Product Description

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
�.6

Eerste inbedrijfstelling

!
Uitsluitend een geautoriseerde servicetechnicus mag
de eerste inbedrijfstelling van de SDL 41x / SDL 42x
uitvoeren.
i
De montagevoorwaarden moeten vervuld zijn voor
een servicetechnicus met de installatie begint. Ver-
dere aanwijzingen vindt u in de planningsmap.
!
De gegevens in de planningsmap zijn minimum
gegevens, om de correcte installatie van de
SDL 41x / SDL 42x te garanderen. Speciale nationale
wetten, richtlijnen en normen moeten bij het omzet-
ten van de voorschriften in acht genomen worden.
De Robert Bosch GmbH is niet aansprakelijk voor
schade die door niet-inachtneming van nationale
regels ontstaat.
�.7

Bediening

De bediening van de SDL 41x / SDL 42x is beschreven
in de gebruiksaanwijzing.
Waarschuwing voor restrisico's!
Bij de bediening van de SDL 41x / SDL 42x
kunnen restrisico's niet worden uitgeslo-
ten.
Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Zie "Gebruikersinstructies".
Draag een persoonlijke beschermuitrus-
ting!
Robert Bosch GmbH
Onderhoud | S�� ��� � S�� ��� | ��
S�� ��� � S�� ��� | ��
4.
Onderhoud
Dit hoofdstuk beschrijft de onderhoudswerkzaamheden
die door de gebruiker uitgevoerd kunnen worden.
�.�

Reiniging en onderhoud

!
Uitsluitend geautoriseerd onderhoudspersoneel mag
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren.
Houd de veiligheidsinstructies voor onderhoud en
reparatie aan, die beschreven zijn in het hoofdstuk
"Veiligheidsinstructies".
�.�

Onderhoudsintervallen

Houd de volgende intervallen voor onderhoudswerk-
zaamheden en controles aan.
Component

Reinigingswerkzaamheden

�.�
Reinigingswerkzaamheden
!
Geen hogedrukreiniger gebruiken
Component
Reinigingsinstructies

SDL 41x / SDL 42x

Verontreinigingen (bijv. stenen) van de
sporing testplaats afvegen of afzuigen om
een correcte werking te garanderen.
Waterafvoer
Let erop dat de waterafvoer vrij kan aflo-
pen en niet verstopt kan raken.
| ��
nl
x
x
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425