Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 78

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tr
78 | S�� ��� � S�� ��� | Ürün tanımı
3.
Ürün tanımı
�.�
Talimatlara uygun kullanım
Maddi hasarlara veya kişisel yaralanmalara
yönelik uyarı!
SDL 41x / SDL 42x cihazının emniyetli bir şekilde ça-
lıştırılması, talimatlara aykırı kullanımlarda
garanti edilemez.
SDL 41x / SDL 42x cihazını, sadece talimatlara uygun
bir şekilde kullanın.
SDL 41x / SDL 42x cihazında keyfi tadilatlar ve
değişiklikler yapmayın.
SDL 41x / SDL 42x, BSA 43xx serisi fren analiz cihazları için özel
aksesuardır. SDL 41x / SDL 42x, sadece dört tekerlekli araçlardaki
ön veya arka iz genişliğinin kontrol edilmesi için kullanı-
labilir.
Talimatlara uygun kullanım kapsamına dahil diğer
hususlar:
R
SDL 41x / SDL 42x cihazına ait tüm dokümanları okuyun ve dik-
kate alın.
R
SDL 41x / SDL 42x cihazına ve bileşenlerine ilişkin tüm teknik
verilere uyun.
R
Yapılan tüm işlerde güvenlik uyarılarına uyun.
R
SDL 41x / SDL 42x cihazını, sadece usulüne uygun bir şekilde
kullanın.
R
Tüm fren kontrollerinin doğru çalışma şeklinde yapıl-
masına dikkat edin.
R
Bakım işlerini zamanında yapın.
Burada belirtilen kullanımdan başka her türlü kullanım,
talimatlara aykırı kullanım olarak kabul edilmektedir ve
kişisel yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilir.
Üretici, talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan ha-
sarlardan herhangi bir sorumluluk taşımaz.
�.5
Tiplere genel bakış
Tipleri
SDL 410
SDL 415
SDL 425
Tab. 1:
SDL 41x / SDL 42x tipleri
|
1 691 636 210
2010-09-17
x
x
-
-
x
-
x
-
x
-
x
x
�.�
Teslimat kapsamı
SDL 41x / SDL 42x'un teslimat kapsamına, aşağıda gös-
terilen bileşenler dahildir:
R
Yanal kayma test plakası montaj kiti ile
R
Sürümüne bağlı olarak:
$
Hassas potansiyometre kablosu ile
$
Sensör (strain gauge) kablosu ile
$
Denkleştirme plaka montaj kiti ile
�.�
Aksesuar
SDL 41x / SDL 42x için aksesuar olarak aşağıdaki bile-
şenler temin edilebilir:
Bileşen
Kenar koruması (yanal kayma
test plakası)
Kenar koruması (yanal kayma test
plakası denkleştirme plaka ile)
�.�
S�� ��� � S�� ���
Şek. 1:
Yanal kayma test plakası SDL 410
Şek. 2:
Yanal kayma test plakası SDL 410 denkleştirme plaka ve
kenar koruma ile
1 Yanal kayma test plakası SDL 410
2 Denkleştirme plaka
3 Kenar koruması
SDL 41x / SDL 42x, yana kaydırılabilir bir çelik plakadır.
Bir hassasiyet potansiyometresi veya sensör (gerdirme
ölçme şeridi), iz testi plakasının yana sapmasını ölçer.
İz denkleştirme plakası, iz ölçümünden önce yürüyen
aksamdaki istenmeyen mekanik gerilmeleri dengelemek
için kullanılır. Bu sayede iz ölçümü tekrarlanabilir hale
gelir.
Sipariş numarası
1 691 632 000
1 691 632 001
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425