Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 59

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Anvendte symboler
�.�
�okumentation
Piktogrammerne i forbindelse med signalordene "Fare",
"Advarsel" og "Forsigtig" er advarsler og henviser altid
til en umiddelbar eller potentiel fare for brugeren.
Fare!
Umiddelbar truende fare, som kan medføre
alvorlige kvæstelser eller døden.
Advarsel!
Potentiel farlig situation, som kan medføre
alvorlige kvæstelser eller døden.
Forsigtig!
Potentiel farlig situation, som kan medføre
lette kvæstelser eller omfattende materielle
skader.
!
OBS! – advarer mod potentielt farlige situationer,
hvor SDL 41x / SDL 42x, det testede udstyr eller en ting
i nærheden kan blive beskadiget.
Følgende symboler anvendes som et supplement til
advarslerne:
i
Info – anvendelsesanvisninger og andre nyttige
informationer.
1-trins handlingsanvisning – handlingsanvisninger der
kun består af ét trin.
? Mellemresultat – inden for en handlingsanvisning
ses et mellemresultat.
"
Slutresultat – efter en handlingsanvisning ses et slut-
resultat.
�.�
S�� ��� � S�� ���
Bortskaffelse
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr inklu-
sive ledninger og tilbehør samt batterier skal
bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald.
Robert Bosch GmbH
Anvendte symboler | S�� ��� � S�� ��� | 59
2.
Brugerhenvisninger
�.�
Vigtige henvisninger
Vigtige henvisninger til aftale om ophavsret, hæftelse og
garanti, om brugergruppen og virksomhedens forpligtel-
se står i den separate vejledning "Vigtige henvisninger
og sikkerhedshenvisninger om Bosch Test Equipment".
Disse skal læses omhyggeligt før idrifttagning, tilslut-
ning og betjening af SDL 41x / SDL 42x og skal altid
overholdes.
�.�
Sikkerhedshenvisninger
Alle sikkerhedshenvisninger findes i den separate vej-
ledning "Vigtige henvisninger og sikkerhedshenvisnin-
ger om Bosch Test Equipment" (brugerhenvisninger,
bestillingsnummer 1 691 696 900). Disse skal læses
omhyggeligt før idrifttagning, tilslutning og betjening af
SDL 41x / SDL 42x og skal altid overholdes.
�.�
Referencedokumenter
Alle dokumenter til serie BSA 43xx / SDL 43xx:
�okument
Brugerhenvisninger
Produktbeskrivelse
R Bremseprøvestand
BSA 43xx
R Suspension tester SDL 43x
R Sportestplade SDL 410
R IR-fjernbetjening
Driftsvejledning
R med analogdisplay
R med pc
Testbog de / en
Kort vejledning de / en
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
Planlægningsmappe
R BSA 43xx stand alone
(ikke BSA 436x)
R BSA 436x stand alone
R SDL 43x stand alone
R Testlane SDL 43xx
EF-overensstemmelses-
erklæring
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
�.�
Konfiguration
!
Alle nødvendige konfigurationsindstillinger samt
kalibreringen af sensorerne må udelukkende udføres
af kundeservice.
da
Bestillingsnummer
1 691 696 900
1 691 606 210
1 691 626 210
1 691 636 210
1 691 696 215
1 691 696 010
1 691 706 010
1 691 696 600 / 1 691 696 601
1 691 606 400 / 1 691 606 401
1 691 696 400 / 1 691 696 401
1 691 606 300 / 1 691 606 301
1 691 606 350 / 1 691 606 351
- /-
1 691 696 300 / 1 691 696 301
1 689 974 326
1 698 974 328
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425