Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 86

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
el
86 | S�� ��� � S�� ��� | Έλεγχος της ασφάλειας λειτουργίας
5.
Έλεγχος της ασφάλειας
λειτουργίας
5.�
Διαστήματα ελέγχου
Εξάρτημα
Οπτικός έλεγχος
Έλεγχος ασφάλειας
Έλεγχος δείγματος (μόνο Γερμανία)
5.�
Οπτικός έλεγχος
Σε κάθε ενεργοποίηση, εκτελείτε έναν οπτικό έλεγχο.
i
Το εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχει
αυτόματα τις λειτουργίες που αφορούν στην ασφάλεια
σε κάθε ενεργοποίηση.
5.�
Έλεγχοι ασφάλειας
Έλεγχος ασφάλειας Γερμανία
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον μία φορά
ετησίως τις διατάξεις του συστήματος που αφορούν
στην ασφάλεια (BGV A1, §39 παρ. 1 και 3).
Έλεγχος ασφάλειας διεθνώς
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον μία
φορά ετησίως τις διατάξεις του συστήματος που
αφορούν στην ασφάλεια. Πρέπει να τηρούνται οι
σχετικές νομικές προδιαγραφές κάθε χώρας.
5.�
Έλεγχος δείγματος (μόνο Γερμανία)
Ο έλεγχος δείγματος πρέπει να γίνεται από έναν
ελεγμένο και ορκωτό πραγματογνώμονα:
R
Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία από έναν
εγκεκριμένο τεχνικό του Σέρβις πελατών.
R
Κάθε 2 χρόνια (επαναληπτικός έλεγχος).
R
Άμεσα (εντός 4 εβδομάδων) μετά από επισκευή του
SDL 41x / SDL 42x, εφόσον αντικαταστάθηκαν δομικές ομάδες,
που είναι σημαντικές για τη μέτρηση.
!
Η ημερομηνία για τον επόμενο έλεγχο δείγματος
πρέπει να τοποθετείται στο SDL 41x / SDL 42x έτσι ώστε να
είναι καλά ορατή.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Θέση εκτός λειτουργίας
6.�
Προσωρινή ακινητοποίηση
Για μεγαλύτερη περίοδο ακινησίας:
Ασφαλίστε το SDL 41x / SDL 42x με ξύλινες σφήνες έναντι
μετακίνησης σε εγκάρσια κατεύθυνση.
6.�
Αλλαγή τόπου
Κατά την παράδοση του SDL 41x / SDL 42x σε άλλον χρήστη,
παραδώστε όλη την τεκμηρίωση που περιέχεται στον
παραδοτέο εξοπλισμό.
x
Μεταφέρετε το SDL 41x / SDL 42x μόνο στη γνήσια συσκευασία
x
ή ισοδύναμης ποιότητας συσκευασία.
x
Τηρείτε τις υποδείξεις για την πρώτη θέση σε
λειτουργία.
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση.
6.�
Απόρριψη και καταστροφή
6.�.�
Υλικά επικίνδυνα για τα υπόγεια ύδατα
!
Τα λάδια και γράσα καθώς και τα απορρίμματα που
περιέχουν λάδια και γράσα (π.χ. τα φίλτρα) αποτελούν
υλικά επικίνδυνα για τα υπόγεια ύδατα!
1. Μην αφήνετε υλικά επικίνδυνα για τα υπόγεια ύδατα
να φθάσουν στην αποχέτευση.
2. Απορρίπτετε υλικά επικίνδυνα για τα υπόγεια ύδατα
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� και πρόσθετος εξοπλισμός
Αποσυναρμολογήστε το SDL 41x / SDL 42x, ταξινομήστε τα
εξαρτήματα ανά υλικό και απορρίψτε το σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425