Download Print this page

Reglementair Gebruik; Overzicht Uitvoeringen; Toebehoren - Bosch SDL 41 Series Product Description

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
nl
�� | S�� ��� � S�� ��� | Productbeschrijving
3.
Productbeschrijving
�.�

Reglementair gebruik

Waarschuwing voor materiaal- of personen-
schade!
Een veilige werking van de SDL 41x / SDL 42x is bij niet
reglementair gebruik niet gegarandeerd.
SDL 41x / SDL 42x alleen reglementair toepassen.
Geen eigenmachtige ombouw en
veranderingen aan de SDL 41x / SDL 42x.
SDL 41x / SDL 42x is speciaal toebehoor bij de remmentestban-
ken van de serie BSA 43xx. SDL 41x / SDL 42x mag uitsluitend voor
de controle van het voor- en naspoor aan tweesporige
voertuigen worden gebruikt.
Tot het verdere reglementaire gebruik behoort boven-
dien:
R
Alle bij de SDL 41x / SDL 42x behorende documenten lezen en
opvolgen.
R
De technische gegevens voor SDL 41x / SDL 42x en alle bijbeho-
rende componenten aanhouden.
R
Bij alle uitgevoerde werkzaamheden de veiligheidsin-
structies opvolgen.
R
SDL 41x / SDL 42x alleen vakkundig bedienen.
R
Bij alle remcontroles op een correcte werkwijze
letten.
R
De onderhoudswerkzaamheden tijdig uitvoeren.
Ieder verdergaand gebruik geldt als niet reglementair
en kan ernstig letsel aan personen of materiaal tot ge-
volg hebben. Voor hieruit resulterende schade kan de
fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
�.�

Overzicht uitvoeringen

Uitvoeringen
SDL 410
SDL 415
SDL 425
Tab. 1:
Uitvoeringen SDL 41x / SDL 42x
|
1 691 636 210
2010-09-17
x
x
-
-
x
-
x
-
x
-
x
x
�.�
�everingsomvang
Bij de levering van de SDL 41x / SDL 42x zijn de volgende compo-
nenten inbegrepen:
R
Sporing testplaat SDL 410 met montageset
SDL 410 met montageset
R
Afhankelijk van de versie:
$
Precisiepotentiometer met kabel
$
sensor (spanningsmeter) met kabel
$
compensatie plaat met montageset
�.�

Toebehoren

Als toebehoren voor de SDL 41x / SDL 42x zijn de volgende compo-
nenten verkrijgbaar:
Component
Randbescherming (sporing test-
plaat)
Randbescherming (sporing test-
plaat en compensatie plaat)
�.5
S�� ��� � S�� ���
Fig. 1:
Sporing testplaat SDL 410
Fig. 2:
Sporing testplaat SDL 410 met compensatie plaat en
randbescherming
1 Sporing testplaat SDL 410
2 Compensatie plaat
3 Randbescherming
SDL 41x / SDL 42x is een stalen plaat die zijdelings verschoven kan
worden. Een precisiepotentiometer of sensor (rekmeet-
strook) meet de zijdelingse uitslag van de sporingstest-
plaat.
De compensatieplaat compenseert ongewenste mecha-
nische spanningen op het onderstel. Daardoor wordt de
sporingsmeting reproduceerbaarder.
Bestelnummer
1 691 632 000
1 691 632 001
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425