Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 77

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Kullanılan semboller
�.�
�okümantasyon
"Tehlike", "İkaz" ve "Dikkat" uyarı ifadeleri ile birlikte
kullanılan piktrogramlar, ikaz bilgisini ileten tek resim-
li sembollerdir ve kullanıcıyı tehdit edici özellikteki
dolaysız veya muhtemel tehlikelere dikkat çekmektedir.
Tehlike!
Ciddi vücut yaralanmalarına veya ölüme
yol açabilecek, dolaysız tehdit edici tehlike
vardır.
İkaz!
Ciddi vücut yaralanmalarına veya ölüme yol
açabilecek, tehlikeli olabilecek bir durum
vardır.
�ikkat!
Hafif vücut yaralanmalarına veya ciddi olabil-
ecek maddi hasarlara yol açabilecek, tehlikeli
olabilecek bir durum vardır.
!
Dikkat – SDL 41x / SDL 42x cihazının, test elemanının veya
çevredeki bir eşyanın zarar görebileceği, tehlikeli
olabilecek bir durumun söz konusu olabileceğini
uyarmaktadır.
İkaz bilgisi ileten piktogramlar ile birlikte, aşağıda göste-
rilen semboller kullanılmaktadır:
i
Bilgi – Uygulama bilgileri ve başka faydalı bilgiler.
Tek bir işlem adımlı uygulama talebi – Sadece tek bir
işlem adımından oluşan uygulama talebi.
? Ara sonuç – Bir uygulama talebi içerisinde, bir ara
sonuç görülür.
"
Nihai sonuç – Bir uygulama talebinin sonunda, bir nihai
sonuç görülür.
�.�
S�� ��� � S�� ���
İmha
Kablolar, akü ve piller gibi aksesuar parçaları
dahil olmak üzere kullanılmış elektrikli ve
elektronik cihazlar, evsel atıklardan ayrı olarak
imha edilmelidir.
Robert Bosch GmbH
Kullanılan semboller | S�� ��� � S�� ��� | 77
S�� ��� � S�� ��� | 77
2.
Kullanıcı uyarıları
�.�
Önemli bilgiler
Telif hakkı, sorumluluk ve garanti hakkındaki anlaşmalara,
kullanıcı grubuna ve şirketin yükümlülüklerine dair önemli
bilgiler, "Bosch Test Equipment'a ilişkin önemli bilgiler
ve güvenlik uyarıları" başlıklı özel kılavuzda sunulmaktadır.
Bu bilgiler ve güvenlik uyarıları, SDL 41x / SDL 42x cihazının ilk kez
çalıştırılması, bağlantısının yapılması ve kullanımı öncesinde
dikkatle okunmalıdır ve bunlara mutlak şekilde uyulmalıdır.
�.�
Güvenlik uyarıları
Tüm güvenlik uyarıları, Bosch Test Equipment önem-
li bilgiler ve güvenlik uyarıları" başlıklı özel kılavuzda
sunulmaktadır. Bu bilgiler ve güvenlik uyarıları, SDL 41x / SDL 42x
cihazının ilk kez çalıştırılması, bağlantısının yapılması ve
kullanımı öncesinde dikkatle okunmalıdır ve bunlara mut-
lak şekilde uyulmalıdır.
�.�
Aynı derecede geçerli diğer belgeler
Serisi BSA 43xx / SDL 43xxiçin tüm belgeler:
�oküman
Kullanıcı uyarıları
Ürün tanımı
R Fren analiz cihazı BSA 43xx
R Süspansiyon test cihazı
SDL 43x
R Yanal kayma test plakası
SDL 410
R Kızılötesi (IR) uzaktan ku-
manda
Kullanım kılavuzu
R için analog göstergeli
R için PC'li
Kontrol kitapçığı de / en
Kısa kullanım kılavuzu
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
Planlama dokümanları
R BSA 43xx stand alone
(BSA 436x için değil)
R BSA 436x stand alone
R SDL 43x stand alone
R Testlane SDL 43xx
EU Declaration of Conformity
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
�.�
Konfigürasyon
!
Gerekli tüm konfigürasyon ayarları ve de sensörlerin
kalibrasyonu, sadece Müşteri Hizmetleri tarafından
yapılabilir.
| 77
tr
Sipariş numarası
1 691 696 900
1 691 606 210
1 691 626 210
1 691 636 210
1 691 696 215
1 691 696 010
1 691 706 010
1 691 696 600 / 1 691 696 601
1 691 606 400 / 1 691 606 401
1 691 696 400 / 1 691 696 401
1 691 606 300 / 1 691 606 301
1 691 606 350 / 1 691 606 351
- / -
1 691 696 300 / 1 691 696 301
1 689 974 326
1 698 974 328
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425