Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 62

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
da
6� | S�� ��� � S�� ��� | Kontrol af driftssikkerheden
5.
Kontrol af
driftssikkerheden
5.�
Kontrolintervaller
Komponent
Visuel kontrol
Sikkerhedskontrol
Rutineprøvning (kun Tyskland)
5.�
Visuel kontrol
Gennemfør en visuel kontrol ved hver start.
i
Ved hver start kontrollerer den indbyggede elektro-
nik automatisk de sikkerhedsrelevante funktioner.
5.�
Sikkerhedskontroller
Sikkerhedskontrol i Tyskland
Ejeren skal mindst én gang om året kontrollere
anlæggets sikkerhedsrelevante anordninger
(BGV A1, § 38, stk. 1 og 3).
Sikkerhedskontrol internationalt
Ejeren skal mindst én gang om året kontrollere
anlæggets sikkerhedsrelevante anordninger. Herved
skal lovgivningen i det pågældende land under alle
omstændigheder overholdes.
5.�
Rutineprøvning (kun Tyskland)
Rutineprøvningen skal gennemføres af en eksamineret
og edsvoren sagkyndig.
R
Før den første idrifttagning af en autoriseret service-
montør.
R
Hvert 2. år (gentagelseskontrol).
R
Umiddelbart (inden for 4 uger) efter en reparation af
SDL 41x / SDL 42x, hvis moduler blev udskiftet, der er
relevante for målingen.
!
Tidspunktet for den næste rutineprøvning skal være
anbragt godt synligt på SDL 41x / SDL 42x.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Ud­af­drifttagning
6.�
Midlertidig standsning
Når anlægget ikke anvendes i et længere tidsrum:
SDL 41x / SDL 42x skal sikres med trækiler mod at
blive forskudt på tværs.
6.�
Flytning
Ved videregivelse af SDL 41x / SDL 42x skal dokumentati-
x
onen, der fulgte med ved leveringen, også gives videre
x
i fuldt omfang.
x
SDL 41x / SDL 42x må kun transporteres i original em-
ballage eller tilsvarende emballage.
Henvisningerne om første idrifttagning skal følges.
Afbryd den elektriske forbindelse.
6.�
Bortskaffelse og ophugning
6.�.�
Stoffer, der er farlige for vandmiljøet
!
Olie og fedt samt olieholdigt og fedtholdigt affald
(f.eks. filtre) er stoffer, der er farlige for vandmiljøet!
1. Stoffer, der er farlige for vandmiljøet, må ikke
udledes i kloaksystemet.
2. Stoffer, der er farlige for vandmiljøet, skal
bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� og tilbehør
SDL 41x / SDL 42x adskilles, sorteres efter materiale og
bortskaffes i henhold til forskrifterne.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425